Skip to content Skip to navigation menu
Praktijkgericht onderzoeken

Als technisch bedrijfskundige of IT’er heb je voortdurend met nieuwe ontwikkelingen, producten, bedrijfsprocessen en verandervraagstukken te maken. Het is daarom heel belangrijk dat je over een goed onderzoekend vermogen beschikt. Daarmee kun je problemen goed analyseren en de juiste (onderzoeks-)informatie vinden om praktijkgericht te handelen. In deze module zet je onderzoeksvaardigheden in, die gebaseerd zijn op een integraal model voor praktijkgericht ontwerponderzoek, om jouw organisatie te helpen efficiënter of effectiever te zijn.

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je maakt een probleemanalyse van een praktijkvraagstuk vanuit verschillende perspectieven, met als resultaat een probleemstelling met onderzoeksvragen
  • Je voorziet een vraagstuk uit je beroepspraktijk met behulp van een inhoudelijke oriëntatie van een theoretisch kader.
  • Je stelt een onderzoeksdesign op, waarmee je de uitvoering van je onderzoek ontwerpt.
  • Je concretiseert je onderzoeksaanpak in een haalbaar, gedragen project.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De technisch professional ontwerpt op basis van een praktijkvraagstuk een onderzoeksplan, waarin een heldere aanpak staat om de doelstelling van de organisatie te realiseren."

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf theorie uit het boek Praktijkgericht onderzoek in bedrijf en maak je opdrachten. Zo ga je bijvoorbeeld als voorbereiding aan de slag met opdrachten zoals een opzetbeschrijving van (processen in) je bedrijf, je onderzoeksontwerp of project charter. In de bijeenkomsten bespreek je met medestudenten en de docent de opdrachten en geef je elkaar peerfeedback. Ook krijg je verdiepende uitleg over onderwerpen zoals dataverzameling of data analysemodellen en -technieken. Tussen de bijeenkomsten door plaats je deelproducten op een blog en krijg je feedback hierop.

Je wordt individueel beoordeeld op een onderzoeksplan waarin je een heldere aanpak beschrijft om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau.  Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte of minor, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt en bespreek je je deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) November, april
Beroepenveld Media
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Deventer
Enschede
ID C53