Skip to content Skip to navigation menu
Professioneel en doelgericht coachen
Mensen kunnen vastlopen in een (werk)situatie of in een bepaalde keuze die zij maken in hun leven. Deze module focust op het coachen van mensen (collega’s, klanten, cliënten of patiënten) bij een problematische situatie of keuzedilemma. Coaching is gericht op het vergroten van het zelfsturend vermogen en het zelfinzicht van de persoon die gecoacht wordt (de coachee). Tijdens de module ontwikkel je coachingsvaardigheden, leer je verschillende coachingsfasen kennen en coachingswerkvormen in te zetten. Je krijgt inzicht in jouw coachingsstijl(en) en past deze toe in een coachingstraject. Je ontwikkelt je in deze module tot coach. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je formuleert een persoonlijke visie op coaching met gebruik van relevante literatuur. Je zoomt in op de positie van de coach en coachee in het coachingstraject.
  • Je maakt een analyse van jouw coachtingstraject met gebruik van relevante literatuur.
  • Op methodische wijze voer je een coachingtraject uit die aansluit bij de coachingsvraag, de leerstijl/coopingstijl van de coachee, met een passende werkvorm en onderbouwt je keuzes.
  • Je benoemt jouw coachingsstijl en je geeft je sterke kanten en valkuilen aan.
  • Je reflecteert op betekenisvolle situaties in het coachproces over jouw ontwikkeling als coach.

Je bereidt elke les voor door de lesstof te bestuderen. Je bekijkt video-opnames van coachingsgesprekken en geeft antwoord op studievragen. De antwoorden bespreek je met medestudenten. Samen met een medestudent oefen je een intakegesprek met een casus of op basis van eigen ervaring. Je maakt een nulmeting van jouw coachingscompetenties en start een journal. Daarin verwerk je vorderingen, leerdoelen en feedback. Je oefent coachingsvaardigheden in een coachtraject, waarvoor je zelf iemand benadert. Je reflecteert op het coachproces en jouw houding als coach.

Verwante opleidingen

Je wordt beoordeeld op basis van een portfolio waarin je twee onderdelen opneemt:

  • Een videofragment (maximaal 15 minuten) van een coachgesprek. Het fragment voer je zelfstandig uit en is onderdeel van het coachingstraject.
  • Een reflectieverslag waarin je het coachingstraject en jouw ontwikkeling als coach beschrijft.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

EC 5
Studievorm Module
ID C48D