Skip to content Skip to navigation menu
Psychologie voor de sociaal juridische beroepspraktijk
Hoe werkt ons geheugen en hoe betrouwbaar is het eigenlijk? Welke invloed heeft stress op ons functioneren? Hoe kun je menselijk gedrag ontrafelen? Hoe gedragen wij ons als individu binnen een groep? In deze module verdiep je je in theorieën op het gebied van intelligentie, persoonlijkheid en motivatie. Deze kennis en inzichten heb je nodig als professional in de sociaal-juridische beroepspraktijk. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert hoe de (kern)begrippen uit de leerpsychologie en de theorie over het geheugen terugkomen in je eigen situatie/dagelijks leven.
  • Je analyseert oplossingsstrategieën van jezelf en een ander bij het oplossen van een probleem, op basis van een heuristiek of bias. Zo verwerf je nieuwe inzichten in het oplossen van problemen.
  • Je past de theorieën rondom emotie, motivatie, stress en persoonlijkheid toe zodat je inzicht krijgt in intrapersoonlijke factoren die ons gedrag beïnvloeden.
  • Je past de theorieën rondom sociale psychologie toe om inzicht te krijgen in interpersoonlijke factoren die invloed hebben op ons gedrag.
  • Je beschrijft in een (reflectie)verslag welke meerwaarde de opgedane kennis heeft voor jou als professional en je maakt de koppeling met de beroepspraktijk.
     

Er zijn acht gezamenlijke contactmomenten. Vooraf bestudeer je de literatuur en kennisclips en werk je aan portfolio-opdrachten. In de bijeenkomsten krijg je verdiepende uitleg, overleg je met medestudenten, krijg je feedback, voer je oefeningen of testjes uit en stel je eventuele vragen.

Verwante opleidingen
Sociaal-Juridische Dienstverlening

Je stelt een portfolio samen waarin je laat zien dat je de theorieën en kernbegrippen uit de psychologie toepast in beroeps- en alledaagse situaties. Je beschrijft hoe deze kennis relevant is voor de beroepspraktijk van de SJD’er.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Juridisch
Vaardigheden
Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Vakgebied Juridisch
Psychology
Locaties Deventer
ID OSJD06D