Skip to content Skip to navigation menu
Psychopathologie in de praktijk
Wat is normaal gedrag en wanneer is er sprake van psychopathologisch gedrag? Als hulpverlenende professional herken je dit. Wanneer je adequaat diagnosticeert of indiceert, kun je een cliënt op tijd de juiste hulp bieden: een juiste verwijzing, een diagnose, een indicatie of het ‘empoweren’ van je cliënt. Daarvoor heb je kennis nodig van (DSM-5 classificerende) psychopathologie, diagnostische meetinstrumenten en relevante interventies. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je signaleert en diagnosticeert de aard en de mate van de klachten en problematiek, tijdens verschillende levensfasen en -gebeurtenissen van een mens.
  • Je analyseert cases op basis van theoretische kaders van de meest voorkomende DSM-5 stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.
  • Je kiest op basis van een (voorlopige DSM-5) diagnose een interventie bij een casus en je onderbouwt deze keuze. Je geeft ook aan welke professional of disciplines deze interventie uit kan/kunnen voeren.
  • Je beschikt over een kritische, reflectieve houding waaruit blijkt dat jij je bewust bent van de beroepscode, je eigen (beroeps)grenzen en de impact van classificerende diagnostiek op cliënten. Je realiseert je dat niet alle interventies een wetenschappelijke onderbouwing kennen.

De meest voorkomende DSM-5 stoornissen staan centraal. Elke week bestudeer je een aantal stoornissen, bekijk je kennisclips en beantwoord je online vragen. Daarnaast ga je op zoek naar interventies voor de besproken stoornis(sen). Je bespreekt je bevindingen met medestudenten in de online discussieruimte. Tijdens de contactbijeenkomsten analyseer je cases en bespreek je diagnostische werkwijzen en meetinstrumenten.

De module eindigt met een digitale toepassingsgerichte toets over diverse cases.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September, november, februari, april
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID S19