Skip to content Skip to navigation menu
Realiseer een eenvoudig autonoom systeem

Steeds meer taken zoals autorijden, stofzuigen, grasmaaien, bewaken, beveiligen en lassen worden overgenomen door intelligente machines, zowel in het dagelijks leven als op de werkvloer. Bij veel van die systemen, die werken zonder aansturing door mensen, is de besturing ingebouwd. We noemen dit autonome systemen. In deze module ga je zo’n systeem ontwerpen en bouwen. Je verdiept je onder andere in C++, organiseert een project, stuurt motoren aan en je programmeert een eenvoudig regelsysteem.

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je stelt een plan van aanpak op voor een project.
  • Je stelt een Test en Analyse Rapport op.
  • Je werkt systematisch volgens het V-model en levert een product op dat aan de vooraf-gestelde doelen voldoet.
  • Je presenteert de resultaten

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De hbo-professional doorloopt een ontwerptraject waarbij hij zelf plan en planning in de gaten houdt, de juiste informatie opzoekt en zich de benodigde kennis eigen maakt en toepast in een project op systematische wijze (V-model)." De nadruk in dit project ligt op de koppeling tussen de systeemeisen en de systeemtesten en het voldoen aan vooraf gestelde doelen met het gerealiseerde product.

Deze module kent acht bijeenkomsten. De theorie bestudeer je voornamelijk voorafgaand aan elke bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten kun je hier vragen over stellen en de theorie toepassen. Je bouwt tijdens de weken in een groep een autonoom systeem. In de laatste weken presenteren de groepen de producten aan elkaar en geven ze elkaar peerfeedback.

Verwante opleidingen
Elektrotechniek
Mechatronica

Je wordt als groep beoordeeld op een groepsportfolio en individueel tijdens peer- en selfassessments. Het groepsportfolio bestaat uit vier onderdelen: het projectplan, test- en analyserapport, realisatie en demonstratie van het product en de presentatie. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau.  Om te starten met de module is het aan te bevelen dat je kennis van programmeren op het niveau van “programmeren in C++” hebt. Daarnaast borduurt deze module voort op basiskennis op het gebied van elektronica en elektrotechniek en aansturing door sensoren en actuatoren, die in de modulen “Ontwerp en bouw een Legorobot” en “Realiseer eenvoudige elektronica” aan bod komt. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte of minor, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt en bespreek je je deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) April
EC 5
Beroepenveld Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID C76