Skip to content Skip to navigation menu
Realiseer een eenvoudig autonoom systeem
Steeds meer taken zoals autorijden, stofzuigen, grasmaaien, bewaken, beveiligen en lassen worden overgenomen door intelligente machines, zowel in het dagelijks leven als op de werkvloer. Bij veel van die systemen, die werken zonder aansturing door mensen, is de besturing ingebouwd. We noemen dit autonome systemen. In deze module ga je zo’n systeem ontwerpen en bouwen. Je verdiept je kennis over onder andere C++, leert een project te organiseren, motoren aan te sturen en een eenvoudig regelsysteem te programmeren. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Techniek  
Studie Type Module  

€ 575,00

In deze module ga je een autonoom systeem ontwerpen en bouwen. Je verdiept je kennis over onder andere C++, leert een project te organiseren, motoren aan te sturen en een eenvoudig regelsysteem te programmeren.

 • Je kunt een DC-motor aansturen met behulp van een H-brug en kunt dit toepassen in een embedded systeem.
 • Je kunt handleidingen van technische componenten gebruiken en informatie daaruit toepassen In het ontwerpen van een embedded systeem.
 • Je leert sensoren uit te lezen en te gebruiken in een eenvoudig regelsysteem om daarmee actuatoren aan te sturen.
 • Je leert een opzet te schrijven voor een project.
 • Je ontwerpt een embedded systeem gebaseerd op een klantvraag en verantwoordt je ontwerp.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten die bestaan uit werkcolleges en practica. De theorie bestudeer je voornamelijk thuis. Tijdens de colleges kun je hier vragen over stellen en de theorie toepassen. Je bouwt tijdens de lesweken in een groep een autonoom systeem en in de lesweek 10 presenteren de groepen de producten aan elkaar.

Verwante opleidingen

Je wordt beoordeeld op 3 onderdelen:

 • Een verslag dat je gemaakt hebt over het technische ontwerp van het systeem.
 • Je projectplan waarin je beschreven hebt hoe je de ontwikkeling van het systeem aanpakt.
 • Het eenvoudige autonome systeem zelf.
 

Om deze module succesvol af te ronden:

 • heb je kennis nodig van programmeren op het niveau van programmeren in C++;
 • heb je kennis nodig op het gebied van elektronica en elektrotechniek, zoals beschreven in de module Realiseer eenvoudige elektronica;
 • is ervaring en kennis op het gebied van aansturing middels sensoren en actuatoren, zoals opgenomen in de module Ontwerp en bouw een LEGO-robot, sterk aanbevolen.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum. 


Op deze pagina kun je je aanmelden voor een losse module die valt onder de bouwsteen Embedded Systems van de deeltijdopleiding Mechatronica. 
Wil je de gehele bouwsteen van een half jaar volgen? Kies dan op de website van Studielink 'Mechatronica voucher Parttime School'. Ga naar Studielink 

EC 5
Studievorm Module
Profiel Hbo
dagTijdstip Enschede, maandagavond
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
ID OMT07_sps_ens