Skip to content Skip to navigation menu
Realiseer geavanceerde programma's met C++

Net als in de inleidende module Leer de basisprincipes van programmeren in C++ gaat het in deze module om het schrijven van software in C++. In deze module gaan we dieper in op het gebruik van klassen en objecten. Ook leer je grotere stukken programmatuur ontwerpen waarbij de focus ligt op het selecteren van software die reeds ontwikkeld is en via bibliotheken met klassen beschikbaar wordt gesteld. Je leert deze op correcte wijze in te zetten voor jouw doel. Met andere woorden: je leert in deze module complexe objectgeoriënteerde software te ontwerpen en te realiseren voor een willekeurig mechatronisch probleem. In de module Realiseer een eenvoudig autonoom systeem maak je gebruik van de in deze module geleerde technieken.

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je ontwerpt klassen waarbij je met attributen data representeert en deze data met functies manipuleert.
  • Je implementeert en gebruikt basis- en afgeleide klassen.
  • Je maakt gebruik van de standaardbibliotheek en externe bibliotheken om domeinspecifieke functionaliteit te bieden.
  • Je maakt op correcte wijze gebruik van dynamisch geheugen, waarbij je objecten aanmaakt en opruimt.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. Je krijgt voor elke les opdrachten waarin je de kennis die hoort bij het vakgebied programmeren in C++ toepast. Je leert een programmeertaal pas goed beheersen door er veel programma’s in te schrijven. Daarom zal het grootste deel van de module bestaan uit het uitvoeren van programmeeropdrachten. De focus ligt daarbij op die programmeerconstructen die relevant zijn voor het ontwerpen van embedded software. Je docent geeft in kleine groepen wekelijks feedback op je gemaakte werk.  

Verwante opleidingen
Mechatronica
Elektrotechniek

Je wordt individueel beoordeeld:

  • op een portfolio bestaande uit vier programmeeropdrachten
  • tijdens een digitale toets, waarin je binnen een beperkte tijd een programmeeropdracht maakt.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo niveau. Er zijn geen aanvullende formele ingangseisen gekoppeld aan deze module. Wel is voor het succesvol afronden van deze module de basiskennis uit de module Leer de basisprincipes van programmeren met C++ noodzakelijk.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemd beroepsproduct en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een relevant bedrijf dat kan dienen als relevante praktijkomgeving.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum. 

 

Op deze pagina kun je je aanmelden voor een losse module die valt onder de bouwsteen Embedded Systems van de deeltijdopleiding Mechatronica. 
Wil je de gehele bouwsteen van een half jaar volgen? Kies dan op de website van Studielink 'Mechatronica voucher Parttime School'. Ga naar Studielink 

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied Techniek & ICT
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID C91E