Skip to content Skip to navigation menu
Regisseer de risico- en crisiscommunicatie
Veiligheidsdeskundigen en security managers in het bedrijfsleven weten hoe belangrijk goede communicatie is bij risico’s en crises. Bij risicocommunicatie staat het risicobewust worden van verschillende doelgroepen centraal. Crisiscommunicatie richt zich zowel op de ratio als op de emotie van de diverse actoren. In deze module leer je om te gaan met beide vormen, belicht vanuit de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 475,00

 • Risicocommunicatieplan opleveren.
 • Plan opleveren over de inzet van informatietechnologie ter ondersteuning van risicocommunicatie.
 • Realistisch ‘what if’-scenario opleveren, als onderdeel van de risicocommunicatie.
 • Crisiscommunicatiestrategie en -plan opleveren.
 • Meetontwerp voor crisiscommunicatie opleveren.
 • Omvattend complex risico- en communicatieproduct opleveren.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten, waarvoor je de leeropdrachten thuis of bij je organisatie voorbereidt. Je bestudeert wetenschappelijke literatuur en levert vanuit je eigen organisatie input aan, waarmee je aan de slag gaat voor tal van (deel)producten waarop je uiteindelijk wordt beoordeeld. In de lessen vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent. Ook geef je twee medestudenten in de vorm van leervragen feedback. De stof bestudeer je door zelfstudie met behulp van de online leeromgeving.

Verwante opleidingen

Je rondt de module af door het opleveren van een totaalproduct dat de volgende deelproducten omvat:

 • risicocommunicatieplan;
 • plan hoe je informatietechnologie inzet om je risicocommunicatie te ondersteunen;
 • realistisch ‘what if’-scenario als onderdeel van je risicocommunicatie;
 • crisiscommunicatieplan, waarin je aandacht besteedt aan social media;
 • crisiscommunicatiestrategie;
 • een meetontwerp voor crisiscommunicatie;
 • een omvattend complex risico- en communicatieproduct;
 • een reflectieverslag per onderdeel;
 • bijlagen met outputvormen zoals implementatieplan, draaiboek, methodiek, stappenplan.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Veiligheid & Leefomgeving
HRM & Verandermangement
Studievorm Module
ID C28D