Skip to content Skip to navigation menu
Reken statische constructies door
In de wereld van mechatronica houd je je bezig met het ontwikkelen van complexe technische systemen waarin werktuigbouwkunde, elektrotechniek en technische informatica samenkomen. In de module 'Reken statische constructies door' leer je wat belangrijke kernbegrippen van de mechanica zijn, zoals kracht en moment, en hoe je deze kunt bepalen. Je leert op een gestructureerde manier het uitwendige krachten- en momentenspel analyseren. Dit leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals constructies en voorwerpen die je dagelijks op je werk tegen kunt komen. Als vervolg op deze module kun je de module Het opstellen van wiskundige modellen voor beweging en verandering doen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

In deze module leer je wat belangrijke kernbegrippen van de mechanica zijn, zoals kracht en moment, en hoe je deze kunt bepalen. Je leert op een gestructureerde manier het uitwendige krachten- en momentenspel analyseren.

  • Je stelt het krachtenstelsel vast van een bevestigingspunt of hijsoog, in zowel 2D als 3D.
  • Je stelt vast hoe groot de krachten en momenten zijn op een voorwerp wanneer dit in rust is, in zowel 2D als 3D.
  • Je vervangt een arsenaal van krachten, verdeelde belastingen en momenten door een vereenvoudigde andere belastingsituatie die gelijkwaardig is.
  • Je bepaalt het massamiddelpunt van een voorwerp.
  • Je rekent statische constructies door.
     

Deze module kent 9 gezamenlijke contactmomenten. Tot en met de achtste les wordt wekelijks een onderwerp uit het boek Statica (van R. Hibbeler) behandeld. Je bestudeert wekelijks thuis een thema en maakt oefenopgaven. In de les geeft de docent individuele of groepsfeedback op de gemaakte opgaven en vindt verdieping op de stof plaats. De krachten- en momentenanalyses van systemen en voorwerpen uit de diverse beroepspraktijken staan steeds centraal in de colleges. In lesweek 9 staat een voorbeeldtoets gepland en is er ruimte voor resterende vragen over de stof.
 

Verwante opleidingen
Mechatronica

Als afronding van de module maak je een schriftelijke toets. De gebruikte theorie die tijdens de lessen geoefend is, pas je toe in enkele praktijksituaties. Je toont hiermee aan dat je zelfstandig èn binnen een bepaalde tijd krachten- en momentenanalyses kunt uitvoeren.
 

Er zijn geen aanvullende formele ingangseisen gekoppeld aan deze module. Wel is voor het succesvol afronden van deze module basiskennis van goniometrie belangrijk. Ook het oplossen van eerstegraadsvergelijkingen en vergelijkingen met 2 of 3 onbekenden is voorkennis die je hierbij nodig hebt.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum. 
 

Op deze pagina kun je je aanmelden voor een losse module die valt onder de bouwsteen Embedded Systems van de deeltijdopleiding Mechatronica. 
Wil je de gehele bouwsteen van een half jaar volgen? Kies dan op de website van Studielink 'Mechatronica voucher Parttime School'. Ga naar Studielink 

startdatum April
EC 5
Studievorm Module
Profiel Hbo
dagTijdstip Enschede, maandagavond
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Enschede
ID OMT12