Skip to content Skip to navigation menu
Retail operations

De ontwikkelingen in de retailbranche gaan snel. Continue zijn er vernieuwingen en de concurrentie is groot. Dit leidt ertoe dat de processen op de winkelvloer ook continue anders aangestuurd moeten worden. Hoe beïnvloeden keuzes op operationeel gebied het rendement van je (web)winkel? Hoe bereken je de impact van keuzes op gebieden als logistiek, personeel en assortiment aan de hand van verschillende kengetallen? In deze module leer je hoe je aanbevelingen kunt formuleren die aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen binnen de retail en hoe je het rendement in je eigen retail organisatie kunt verbeteren.

Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment. 

Deze module is beschikbaar vanaf het studiejaar 2018/2019.
Locatie (Deventer / Enschede): wordt nader bekend gemaakt.

 

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je berekent voor jouw organisatie de meest relevante kengetallen voor vestiging, logistiek, assortiment en personeel, en beoordeelt deze op basis van de door de organisatie gestelde norm, benchmark of formule uitgangspunten.
  • Je onderzoekt mogelijke oorzaken tussen de verschillen in actuele kengetallen en de norm van de organisatie, zodat je zicht hebt op de verschillende facetten van retail operations.
  • Je adviseert jouw organisatie over aspecten van de retail operations. Dat doe je op basis van interne procesanalyses en relevante (technologische) ontwikkelingen binnen de branche.
  • Je geeft de te verwachten effecten van jouw advies weer in relevante kengetallen en je beoordeelt de effecten op een kwalitatieve manier.
  • Je presenteert in jouw organisatie de door jou opgestelde aanbevelingen ten aanzien van retail operations en beargumenteert deze.

 

Deze module kent negen gezamenlijke bijeenkomsten. We starten met een algemene inleiding en bespreken wat je moet opleveren voor de toets. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je kennisclips, literatuur en artikelen  en werk je aan de opdrachten. Ook kun je aan de hand van testjes nagaan of je al beschikt over voldoende kennis op gebied van retail operations. In de bijeenkomst gaan we dieper in op de opdrachten, geeft de docent verdiepende uitleg en beantwoordt hij vragen over de onderliggende theorie. Je voert in kleine groepen opdrachten uit en krijgt en geeft feedback, om zo ideeën op te doen voor de uitwerking van de onderdelen in jouw portfolio. 

Je wordt beoordeeld op:
  • een berekening en analyse van kengetallen;
  • aanbevelingen gericht op de aspecten van retail operations (vestiging, logistiek, assortiment, personeel). Je onderbouwt jouw aanbevelingen met relevante theorieën en modellen;
  • een video-opname van een presentatie, waarin je de aanbevelingen aan jouw organisatie presenteert. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.

>> Meld je aan voor een Studieadvies op maat

startdatum November
EC 5
Vakgebied Marketing, Sales en Communicatie
Management & Organisatie
Finance & Control
Studievorm Module
Academic Period 10
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5.5hours
Contacturen 1.5hours
Locaties Deventer
ID OSBRM09D