Skip to content Skip to navigation menu
Revenue management
Revenue management richt zich op het optimaliseren van het rendement binnen jouw organisatie. Binnen het hotelwezen biedt deze trend veel kansen voor zowel de bedrijfsvoering als de gasten. In deze module leer je de begrippen en kengetallen die van belang zijn om revenue management toe te passen. Je maakt kennis met de tools en distributiekanalen om de winst van een hotel te optimaliseren. Met deze basiskennis en tools kun je een analyse maken van de positie van je hotelorganisatie en die vertalen in direct toepasbare adviezen en concepten. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Een analyse maken van KPI’s van een hotel, waarmee je aantoont dat je de begrippen en kengetallen binnen revenue management kunt toepassen.
  • Voor een hotel de manier van distributie analyseren en aantonen dat je de vormen van hotelkamerdistributie kent en weet hoe zij revenue management beïnvloeden.
  • Aantonen dat je zelfstandig de informatie rondom de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van revenue management kunt vinden en verwerken in je organisatieadvies.
  • Een analyse schrijven op basis van een zelfgekozen rapport uit je organisatie, waarin je laat zien dat je de interne rapportages rond revenue management kunt interpreteren.
  • Een externe rapportage over predictive analysis - zoals het STR monthly report – interpreteren en analyseren. Je kiest er passende adviezen bij en beargumenteert deze in een assessment.

Deze module kent zes gezamenlijke contactmomenten, waarvoor je de opdrachten thuis voorbereidt, kennisclips bekijkt en literatuur bestudeert. Daarna volgt nog een bijeenkomst waarin je oefent met het  peer assessment.

We starten met een introductie van de thematiek, waarbij je je eigen organisatie als uitgangspunt neemt. In de lessen bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden. Je kunt verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent.

Verwante opleidingen
Hotel Management

Als beroepsproduct lever je een Tactische Revenue Management analyse op, gevolgd door een adviesdeel naar aanleiding van een STR-rapport (case) of data van je eigen organisatie. De uiteindelijke beoordeling is gebaseerd op je Tactische Revenue Management analyse en een individueel assessment (een Skype gesprek) naar aanleiding van je analyse en advies.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Hospitality & Facility Management
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OHM05D