Skip to content Skip to navigation menu
Schuld en recht

Het thema schulden komt geregeld in het nieuws. De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Bijna een derde van de Nederlandse huishoudens heeft achterstanden. Schuldhulpverlening omvat vele vormen van dienstverlening, zoals de minnelijke (vrijwillige) schuldhulpverlening via betalingsregelingen, schuldsanering en schuldbemiddeling. Maar ook wettelijke schuldsanering na een minnelijk traject (WSNP) of budgetbeheer en budgetcoaching en beschermingsbewind. In deze module werk je aan je basiskennis over schuldenproblematiek en schuldhulpverlening in Nederland, zodat je als generalist een praktijkcasus waarin problematische schulden een rol spelen met vertrouwen tegemoet treedt. Deze module is op hbo-niveau.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je inventariseert op methodische wijze gegevens die relevant zijn voor een Integrale analyse overeenkomstig de voorgeschreven gedragscode van het NVVK, waarin alle factoren meegewogen worden met betrekking tot het komen tot een voorlopige conclusie.
  • Je begeleidt de cliënt bij het zo zelfstandig mogelijk aanpakken van sociaal - juridische problemen met oog voor financiële zelfredzaamheid op de lange termijn.
  • Je adviseert de cliënt over welke (on)mogelijkheden er zijn voor een minnelijke en wettelijke schuldsaneringsregeling en stelt een schuldregelingsplan op.

Deze module kent negen bijeenkomsten. De laatste drie staan in het teken van consultatie. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf de voorgeschreven literatuur en kennisclips en werk je aan je opdrachten. Je krijgt tijdens de bijeenkomsten aanvullende uitleg over onderwerpen en bespreekt met je medestudenten en de docent de vragen die vooraf op het digitale prikbord zijn geplaatst.

Verwante opleidingen
Sociaal-Juridische Dienstverlening

Je wordt individueel beoordeeld op een plan van aanpak uit naam van een instantie die de gemeentelijke schuldhulpverlening uitvoert. Dit plan van aanpak is voor een (fictieve) cliënt die zich heeft aangemeld bij deze instantie. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OSJD15D