Skip to content Skip to navigation menu
Somatiek en leefstijl van verwarde personen

Als jij verder wilt kijken dan alleen een beperkt deel van de zorg of begeleiding, dan is deze module iets voor jou. Uit onderzoek blijkt in toenemende mate dat psychische en lichamelijke gezondheid zeer nauw met elkaar samenhangen. Deze module gaat over "verwarde personen". De term "verwarde personen" is zeer verwarrend, want de groep mensen waar het om gaat is heel divers. Een groot deel van deze groep loopt grote risico’s op het gebied van hun lichamelijke gezondheid. In de zorg en begeleiding voor mensen die soms verward zijn blijken hulpverleners geneigd zich vooral te richten op de psychische en sociale problemen, en op het geruststellen van de samenleving. Je leert in deze module om deze gezondheidsrisico’s te herkennen, en om deze in kaart te brengen samen met de persoon met verward gedrag. Verder ondersteun je de persoon om eigen keuzes te maken met betrekking tot een gezonde leefstijl.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  

€ 525,00

  • Je brengt samen met de persoon met verward gedrag zijn/haar leefstijl in kaart en stelt zijn/haar gezondheidstoestand vast.
  • Je stelt mogelijke gezondheidsrisico’s op basis van de gezondheidstoestand van de persoon met verward gedrag vast en bepaalt samen met de persoon vervolgacties.
  • Je analyseert welke interventies er zijn op gebied van leefstijl en onderbouwt welke je opneemt in het leefstijlplan.
  • Je reflecteert methodisch op het proces van begeleiding en op jouw professionele ontwikkeling.

Deze module kent 8 bijeenkomsten en een consult. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, kennisclips en websites en werk je aan (portfolio)opdrachten. Je gaat in je eigen beroepspraktijk samen met een persoon met verward gedrag diens gezondheidssituatie in kaart brengen door middel van somatische screening en een leefstijlassessment. Vervolgens ondersteun je die persoon met het maken van zijn of haar eigen leefstijlplan. Je bespreekt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten, vergelijkt de uitkomsten met medestudenten en je krijgt en geeft feedback via de digitale leeromgeving. De docent geeft verdiepende uitleg over de onderwerpen en je kunt de docent vragen stellen.

Je wordt individueel beoordeeld op een verslag en een reflectie, die je opneemt in je digitale portfolio.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau.Deze module hoort bij de Minor Verwarde Personen, die bestaat uit VVPK01, VVPK02, VVPK03, VVPK04 en VVPK05.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID VVPK03E