Skip to content Skip to navigation menu
Strategische allianties in het openbaar bestuur
Het vitaliseren van binnensteden, omgaan met bevolkingskrimp, de transitie naar een duurzame energievoorziening. Drie voorbeelden van vraagstukken die een gezamenlijke aanpak vergen van overheden en private partijen. Dit noemen we Publiek-Private Samenwerking (PPS). De uitdaging is om ondanks onderlinge verschillen en belangen toch gemeenschappelijke doelstellingen te formuleren. In deze module word jij voor eenzelfde uitdaging gesteld. Je leert de onderliggende mechanismen en patronen te begrijpen die een rol spelen bij PPS en het analyseren van en het adviseren over een passende PPS-vorm in een specifieke situatie.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

• Een analyse van complexe beleidssituaties maken en aangeven welke allianties te vormen zijn.

• Beschrijven in welke gevallen PPS bijdraagt aan het oplossen van complexe beleidssituaties.

• De voor- en nadelen benoemen van PSS bij complexe beleidssituaties en daarbij een rationele afweging maken.

• Adviseren over de ordeningscontext waarin PPS haar reparatiefunctie vervult.

• De verschillende PPS-typen benoemen en adviseren over de rechtsvormen waarin de samenwerking gestalte krijgt.

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de opdrachten thuis voorbereidt en de literatuur bestudeert. We starten met een introductie van de thematiek, waarbij je je eigen organisatie als referentie neemt. In de lessen bespreken we de opdrachten en behandelen we praktijkvoorbeelden. Je kunt verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent.

Je rondt deze module af met een beleidsadvies op gebied van samenwerking tussen publieke en private partijen bij een complex vraagstuk. Jouw advies bevat een (inhoudelijke) analyse van het complexe vraagstuk, de voor- en nadelen van PPS binnen de context van het vraagstuk en je geeft aan welke rechtsvorm het beste past bij samenwerking om dat complexe vraagstuk aan te pakken.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Periode(n) September
EC 5
Beroepenveld Management & Organisatie
Studievorm Module
STAP
Studiebelasting 7 Uren
Zelfstudie 5 Uren
Contacturen 2 Uren
Locaties Deventer
ID OBSK03