Skip to content Skip to navigation menu
Strategische hotel analyse

Het is voor alle organisaties van belang dat zij een heldere strategie hebben. Hiermee kunnen ze stap voor stap hun concurrentiekracht versterken. Een heldere strategie kun je slechts bepalen nadat je een zorgvuldige analyse hebt opgesteld van externe en interne factoren. Hierbij kun je gebruik maken van verschillende businessmodellen, zoals de Olsen omgevingsanalyse, Value chain en Canvas. In deze module beschrijf en analyseer je met behulp van een aantal modellen interne en externe factoren. Daarna trek je conclusies over strategische mogelijkheden. Daarmee leg je de basis voor een strategisch hotelplan. In de module OHM08 Hotel strategisch plan gaan we daar nader op in.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  •  Je analyseert de omgeving van een organisatie op macro-, meso en firm-niveau.
  • Je bepaalt op basis van de analyse van de niveaus macro, meso en firm wat de krachtigste drijvende krachten in de omgeving van de organisatie zijn.
  • Je beschrijft de concurrentiekracht van de organisatie, geeft aan wat de sterke en zwakke punten van de organisatie zijn en motiveert de keuze voor het door jou gehanteerde theoretisch model.
  • Je geeft met behulp van een model waarmee je het onderscheidend vermogen van een bedrijf kunt bepalen aan wat de strategische mogelijkheden zijn voor de organisatie. Dit doe je op basis van jouw externe en interne analyse.

 Deze module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten. We starten met een introductie van de thematiek en een presentatie van je eigen SWOT. Je geeft en ontvangt feedback van de docent en medestudenten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de voorgeschreven literatuur en kennisclips en werk je aan opdrachten. In de bijeenkomsten staan we stil bij de opdrachten, de theoretische modellen en de toepassingsmogelijkheden ervan voor jouw eigen organisatie. Op een digitaal forum kun je vragen stellen en die van anderen beantwoorden.

Verwante opleidingen
Hotel Management

 Je wordt beoordeeld op jouw externe en interne analyse en je conclusies over de strategische richting van jouw organisatie. Deze neem je op in je portfolio.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Hospitality & Facility Management
Management & Organisatie
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OHM07