Skip to content Skip to navigation menu
Talentmanagement in jouw organisatie
Een medewerker vinden die qua kennis, houding en ontwikkelingsmogelijkheden echt bij je past, is misschien wel de grootste uitdaging voor veel organisaties. Wat is talent en wat kan een organisatie talenten bieden? In deze module werk je een talentmanagementprogramma uit dat aansluit bij de organisatiestrategie van jouw bedrijf. Je leert hoe je talent kunt onderscheiden. Je weet je organisatie te overtuigen van het belang van een talentprogramma voor nieuwe medewerkers (employer branding) en van de noodzaak van een loopbaantraject voor talentvolle medewerkers.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 1.150,00

  • Je ontwerpt een talentmanagementvisie en -strategie die de organisatie helpen haar strategische doelstellingen te bereiken en in te spelen op omgevingsontwikkelingen.
  • Je ontwerpt innovatieve talentontwikkelingsinstrumenten zoals een management development-traject, talentpool of ontwikkelprogramma.
  • Je adviseert de organisatie hoe ze de talentmanagementstrategie en het programma op een aantrekkelijke manier kunnen communiceren en uitdragen, intern en extern.
  • Je ontwerpt een implementatievoorstel voor het talentprogramma, inclusief een kosten-batenanalyse.
  • Je reflecteert op de meerwaarde van HRD-talentonwikkelingstools en je beschrijft de voor- en nadelen van de tools.
  • Je overtuigt het management van de noodzaak om te investeren in het talentprogramma of je traint lijnmanagers in het doen van interventies voor het ontwikkelen van, ruimte bieden aan en aantrekkelijk blijven voor toptalent (i-deals, work design, nieuwe manieren van gesprekcyclus).

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: ‘De HRM-professional ontwikkelt een talentmanagementprogramma dat aansluit op de organisatiestrategie van de organisatie.’.

Er zijn acht dubbele bijeenkomsten en trainingssessies (twee keer 90 minuten op één lesdag). Vooraf bereid je de leeropdrachten voor, onder andere door literatuur te bestuderen, tests te doen, je directeur te interviewen en kennisclips te bekijken. Tijdens de bijeenkomsten ga je actief aan de slag, krijg je gerichte feedback van je medestudenten en de docent en stel je eventuele vragen.

Verwante opleidingen
Human Resource Management

Je wordt individueel beoordeeld op:

  • een visiedocument met daarin een uitgewerkt talentmanagementprogramma voor jouw organisatie;
  • een videoregistratie van jouw overtuigende pitch van het talentmanagementprogramma aan jouw organisatie;
  • een aantal blogs met jouw reflectie op een aantal innovatieve talentmanagement- of hrd-activiteiten.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 10 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

startdatum April
EC 10
Vakgebied Onderwijs & Opleiden
HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied HR
Locaties Deventer
Enschede
ID OHRM03