Skip to content Skip to navigation menu
Technologie in zorg en welzijn
Welke technologische toepassingen binnen zorg en welzijn kunnen de kwaliteit van leven van de cliënt verbeteren? Als zorg- en welzijnsprofessional ben je op de hoogte van de meest actuele technologie en weet je waar je deze informatie vindt. De module kent drie kernthema’s: actuele kennis en inzicht in (innovatieve) technologie, inzicht in de adaptatie van technologie door actoren en stakeholders en een technologische toepassing implementeren in een zorg- of welzijnsorganisatie. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je selecteert een probleem dat negatieve invloed heeft op gezondheid of welzijn van burgers, patiënten, cliënten of klanten en dat met de inzet van living technology kan leiden tot een oplossing.  
  • Je beschrijft de manier waarop jouw organisatie innoveert en je doet dat met een model voor veranderprocessen.  
  • Je beschrijft hoe het adoptie- en acceptatieproces verloopt bij de introductie van een living technology oplossing voor het probleem. 
  • Je adviseert de organisatie om een leeromgeving te starten die leidt tot interdisciplinaire inzet van living technology voor het organiseren van zorg- en welzijnsactiviteiten. 
  • Je evalueert je adviestraject aan de hand van een passende evaluatiemethode. 

 

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional adviseert de organisatie op het gebied van de interdisciplinaire inzet van living technology voor het organiseren van zorg- en welzijnsactiviteiten.” 

De module kent 8 actieve bijeenkomsten en afsluitend een consult ten behoeve van je laatste vragen stellen en het krijgen van feedback. Elke bijeenkomst bereid je voor door kennisclips te bestuderen en daar (vanuit je eigen praktijkomgeving of ervaring) vragen over te beantwoorden. In de bijeenkomsten gaan we nader in op in de kennisclips, verken je hoe je de behandelde technologieën zelf kunt toepassen in je eigen organisatie en werk je in subgroepen met medestudenten aan vraagstukken. Na elke bijeenkomst bestudeer je literatuur en werk je aan je beroepsproducten waarop je uiteindelijk beoordeeld zult worden.  

Je wordt individueel beoordeeld op een advies op gebied van living technology, dat is gericht aan het management/bestuur van jouw praktijkomgeving/organisatie. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat. 

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl 

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers. 

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

startdatum September, november, februari, april
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID S15