Skip to content Skip to navigation menu
The fundamentals of information security
Informatiebeveiliging is het geheel van maatregelen, procedures en processen die de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV) van alle vormen van informatie binnen een organisatie garandeert. Daarmee borgen we de informatievoorziening en beperken we de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel niveau. In deze module leer je aan de hand van de BIV-classificatie te kijken naar hoe de informatiebeveiliging is verankerd in het beleid van jouw organisatie, en welke maatregelen herkenbaar zijn als gevolg van dat informatiebeveiligingsbeleid. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je gebruikt standaarden om het niveau van informatiebeveiliging bij je organisatie weer te geven.
  • Je past wet- en regelgeving betreffende privacy toe.
  • Je gebruikt de BIV-classificatie — bijvoorbeeld bij een audit— om inzichtelijk te maken wat de stand van zaken is rondom de informatiebeveiliging en deze te kunnen beargumenteren.

Deze module kent vijf gezamenlijke contactmomenten waarvoor je thuis de literatuur bestudeert. Voor, tijdens en na de gemeenschappelijke bijeenkomsten ga je binnen je eigen organisatie:
 

  • op zoek naar cruciale informatie over en kwetsbaarheden van de informatiesystemen;
  • aan de slag met de risico’s die je organisatie loopt met betrekking tot de cruciale informatie;
  • breng je in kaart  hoe je organisatie informatie zou moeten beveiligen volgens het informatiebeveiligingsbeleid en de welke procedures ervoor nodig zijn om dit na te leven;
  • na wat de huidige stand van zaken is rondom de informatiebeveiligiging.


Je kunt tijdens de contactmomenten verdiepende vragen stellen waarna je gerichte feedback krijgt van je medestudenten en van de docent. Op deze wijze leer je van hun ervaring en expertise, zodat je tijdens de overige weken de opgedane inzichten kunt gebruiken. Zo krijg je grip op het informatiebeveiligingsbeleid in jouw organisatie en hoe dit beleid kan worden getoetst op navolging ervan.

Verwante opleidingen
Security Management

Op basis van het informatiebeveiligingsbeleid van jouw organisatie lever je een auditrapportage op. Daarbij hanteer je de code of best practices conform de ISO27001/2 als kader.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Veiligheid & Leefomgeving
HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Media
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OSEC02D