Skip to content Skip to navigation menu
Toepassen van technologieën in jouw business

Technologische ontwikkelingen zijn de ‘motor’ achter veel nieuwe trends en ontwikkelingen in het huidige bedrijfsleven. Een aantal jaren geleden kon je nog rustig afwachten welke invloed een technologische ontwikkeling binnen je bedrijfstak had. Nu moet je veel sneller reageren en beoordelen of je wel of niet met een technologische toepassing meegaat en of je deze implementeert in je bedrijfsvoering. In deze module leer je voor jouw organisatie technologische ontwikkelingen te ontdekken en implementeren in de organisatie, zodat er waarde gecreëerd kan worden.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je brengt technologische ontwikkelingen op het gebied van robotisering, virtual reality en big data in kaart en beoordeelt de relevantie daarvan voor jouw organisatie.
  • Je maakt een onderbouwde keuze voor een mogelijke technologische ontwikkeling (op het gebied van robotisering, virtual reality of big data) die je wilt implementeren en beschrijft daarvan de belangrijkste voorwaarden en/of eventuele aanpassing binnen de organisatie.
  • Je ontwerpt een nieuw businessmodel voor het implementeren van de gekozen technologische ontwikkeling binnen jouw organisatie.
  • Je presenteert het businessmodel van een technologische ontwikkeling op overtuigende wijze aan vertegenwoordigers van je organisatie.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: De ORM-professional analyseert technologische ontwikkelingen op het gebied van Big Data, Virtual Reality en Robotisering en geeft de mogelijke meerwaarde en mogelijke implementatie voor de organisatie aan.

Deze module kent acht bijeenkomsten en een consultmogelijkheid. Je start met een algemene inleiding op technologische ontwikkelingen als gevolg van digitalisering. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je onder meer kennisclips, literatuur en artikelen. Je werkt aan opdrachten waarvan je de uitwerkingen deelt in de digitale leeromgeving. In de bijeenkomsten gaan we dieper in op de voorbereidingen, verzorg je enkele keren een korte presentatie over jouw toepassing, geeft de docent uitleg en beantwoordt hij vragen over de onderliggende theorie.  Na afloop van iedere bijeenkomst verwerk je de feedback die je van medestudenten en de docent hebt gekregen voor het voortdurend verbeteren van jouw businessconcept.

Je wordt individueel beoordeeld op een advies aan jouw organisatie over de toepassing van technologische ontwikkelingen. Eén van die technologische ontwikkelingen werk je verder uit in je adviesrapport als businessconcept met een passend implementatieplan. Daarnaast pitch je je advies binnen de organisatie. Je wordt beoordeeld op de video van deze pitch en op jouw reacties op opmerkingen vanuit jouw organisatie na afloop van je pitch. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Finance & Control
Vaardigheden
Finance & Control
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID OSBRM08