Skip to content Skip to navigation menu
Vakmanschap een kleur geven

Lukt het je om jezelf, jouw professioneel handelen en jouw professionele identiteit kritisch en waarderend onder de loep te nemen? In deze module word je uitgedaagd jouw professionele keuzes te onderzoeken. Samen met anderen buig jij je over de invloed van jouw (voor)oordelen, normen en waarden, paradigma’s en ethische dilemma’s. Daarbij ga je in dialoog over het nemen van bewust leiderschap van jouw professionaliteit in samenhang met jouw profiel: zorg, jeugd of welzijn & samenleving. Je scherpt jouw visie op de professie, in samenhang met je profielkeuze aan, waarbij de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen in het vakgebied kritisch worden meegenomen.

Sector Educatie  
Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 475,00

  •  Je reflecteert op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling in supervisie aan de hand van belangrijke ervaringen en ethische dilemma’s. Je geeft aan welke betekenis dit voor jouw professionalisering heeft.
  • Je onderbouwt jouw profielkeuze op basis van een dialoog met medesupervisanten. Je geeft aan hoe dit de ontwikkeling van jouw vakmanschap beïnvloedt; vervolgens kun je op kritische wijze aangeven hoe dit zichtbaar is in jouw professioneel handelen.
  • Je geeft vorm aan persoonlijk leiderschap in jouw professionele loopbaan aan de hand van gemaakte bewuste keuzes. Ook geef je sturing aan je eigen ontwikkeling en zet je acties uit die jouw professionele ontwikkeling bevorderen.
  • Je stimuleert en inspireert collega`s over een gekozen thema, dat verband houdt met de maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor je actief bijdraagt aan de professionalisering voor jouw praktijk of de ontwikkeling van de professie.

Deze module bestaat uit 18 bijeenkomsten. Vier bijeenkomsten zijn met de hele groep; vier momenten zijn ‘blended learning’ en tien supervisiebijeenkomsten in een kleinere groep plaatsvinden.  Naast deze gezamenlijke bijeenkomsten werk vooral in een digitale leeromgeving. Je kunt gebruik maken van afwisselende opdrachten, adviessites, forums en blogs. 

De supervisie krijg je in kleine groepen. Met medestudenten vergelijk je portfolio-opdrachten, krijg je verdiepende uitleg en kun je vragen stellen over de onderliggende theorie. 
 

Verwante opleidingen

Je wordt beoordeeld middels een portfolio. Dit is een digitaal beroepsproduct dat bestaat uit meerdere delen, waarin je laat zien hoe jij aan jouw vakmanschap (jouw eigen) kleur hebt gegeven. 
  • Een visueel deel (in video, poster of foto’s), waarin jij je bijdrage aan professionalisering in je praktijk laat zien.
  • Een schriftelijk deel (max. 5 pagina’s), dat het visuele product toelicht en waarin je de bijdrage aan professionalisering onderbouwt.
  • Een certificaat als bewijs voor deelname aan de supervisie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. 

 
Je hebt PL2 (Vakmanschap in beweging) doorlopen of je niveau komt overeen met een beginnende 3e jaars student SW. Je hebt kennis van evaluatie en reflectiemodellen en kan deze toepassen op je eigen professionele ontwikkeling. Je professionele context is minimaal 20 uur in de sociale context, waarbij je vooraf bewust een passend profiel ( jeugd, Zorg of Welzijn & samenleving) hebt gekozen.

EC 10
Vakgebied Management & Organisatie
Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied HR
ID OSW09E