Skip to content Skip to navigation menu
Veranderen door intervisie en coaching

Wat zijn de succesvolle ingrediënten van leren met en van elkaar? Hoe ziet zo’n proces er uit en op welke manier kun je dat begeleiden? Intervisie is het gezamenlijk leren door gelijken, vanuit de innerlijke behoefte om kennis, ervaring en inzichten met elkaar te delen. Mensen leren veel door ervaringen met anderen te delen en daarop gezamenlijk voort te bouwen. Door in samenspraak problemen aan te pakken en uitdagingen aan te gaan als gelijkgestemde collega’s is er sprake van een lerende organisatie waarin sprake is van doorlopend leren. In deze module leer je hoe je leerprocessen door intervisie en coaching in gang kunt zetten en kunt begeleiden. 

Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment. 

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  
Locatie Deventer

Tijdens deze module leer je hoe je verandering op gang brengt bij cliënten door middel van intervisie en coaching. 

 • Je levert tijdens intervisiebijeenkomsten in de rol van deelnemer een constructieve bijdrage 
 • Je brengt als intervisiecoach een groepsleerproces op gang tussen collega’s van de eigen beroepspraktijk, waarin zij zelfstandig met en van elkaar kunnen leren.
 • Je past coachingsvaardigheden toe waarmee je groepsdynamische processen herkent, begeleidt en stuurt/hanteert.
 • Je past als intervisiecoach interventies toe om het zelfstandig leren van anderen te bevorderen.
 • Je reflecteert op jouw leergedrag tijdens intervisie zowel in de rol als deelnemer alsook als intervisiecoach, waarmee je laat zien dat je een reflective practioner bent. 

 • Je levert tijdens intervisiebijeenkomsten in de rol van deelnemer een constructieve bijdrage 
 • Je brengt als intervisiecoach een groepsleerproces op gang tussen collega’s van de eigen beroepspraktijk, waarin zij zelfstandig met en van elkaar kunnen leren.
 • Je past coachingsvaardigheden toe waarmee je groepsdynamische processen herkent, begeleidt en stuurt/hanteert.
 • Je past als intervisiecoach interventies toe om het zelfstandig leren van anderen te

  Deze module kent negen gezamenlijke bijeenkomsten. We starten met een introductie over de module en een inleiding over ethisch handelen. Voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomsten bestudeer je kennisclips, literatuur en artikelen en werk je aan de opdrachten. In de bijeenkomst gaan we tijdens groepsdiscussies dieper in op de opdrachten, geeft de docent verdiepende uitleg en beantwoordt hij vragen over de onderliggende theorie.  

Verwante opleidingen
Sociaal-Juridische Dienstverlening

Je rondt de module af met een portfolio met daarin drie beroepsproducten waaruit blijkt:
 • dat je als deelnemer ten minste tijdens twee bijeenkomsten deelgenomen hebt aan intervisie;
 • dat je als intervisiecoach tenminste twee intervisiebijeenkomsten in de eigen of andere beroepspraktijk hebt begeleid;
 • dat je als ‘reflective practitioner’ reflecteert op jouw eigen bijdrage bij beide voorgenoemde onderdelen. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.

>> Meld je aan voor een Studieadvies op maat

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Vaardigheden
Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Academic Period 10
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5.5hours
Contacturen 1.5hours
Locaties Deventer
ID OSJD13D