Skip to content Skip to navigation menu
Verbeter de praktijk met onderzoek
Voordat een organisatie een grote dan wel dure investering doet, kan grondig onderzoek naar de haalbaarheid het verschil maken bij de keuze voor die investering. In deze module ga je de diepte in bij het doen van onderzoek. Deze module bouwt voort op de module 'Ontwikkel je onderzoekend vermogen', waarin je de basis van een onderzoekende houding, onderzoek gebruiken en onderzoek doen aangeleerd krijgt. Met deze vervolgmodule vergroot je jouw onderzoekskennis en de kans van slagen voor je opdrachtgever. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Je kunt een conceptueel model ontwerpen op basis van de gegeven onderzoeksvoorstellen en baseert dit model op internationale wetenschappelijke bronnen vanuit diverse invalshoeken.
  • Je kunt de weg onderbouwen waarlangs informatie vanuit verschillende perspectieven wordt verkregen, op basis van gewenste kwaliteit van informatie.
  • Je komt tot praktijkrelevante conclusies, kunt deze beargumenteren en er kritisch op reflecteren.
  • Je kunt de conclusies met behulp van creatief denken vertalen in beroepsrelevante, innovatieve toepassingen.

Je leert het actuele vraagstuk van de opdrachtgever te structureren, de gegeven probleemanalyse te verbeteren en het theoretisch kader op te stellen. Reflectie en feedback vormen belangrijke onderdelen gedurende de module. Je doorloopt een kennis- en praktijkstroom en leert in deze module achtereenvolgens:

  1. het vraagstuk van de opdrachtgever te structureren (probleemanalyse en theoretisch kader);
  2. de weg te ontwerpen waarlangs inzicht verkregen dient te worden (onderzoeksaanpak en dataverzameling);
  3. data analyseren en op basis daarvan conclusies te trekken;
  4. te reflecteren op de kwaliteit van de conclusies (validiteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid);
  5. conclusies te vertalen in beroepsrelevante (innovatieve) toepassingen als input voor het beroepsproduct.

Je sluit de module af met een presentatie (een elevator pitch), een verbetervoorstel voor de praktijk en een procesverslag waarin je verantwoording aflegt over je onderzoeksproces.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Onderzoek
Studievorm Module
ID S06D