Skip to content Skip to navigation menu
Verbeter de praktijk met onderzoek

Voordat een organisatie een grote dan wel dure investering doet, kan grondig onderzoek naar de haalbaarheid het verschil maken bij de keuze voor die investering. In deze module ga je de diepte in bij het doen van onderzoek. Deze module bouwt voort op de module S05 “Ontwikkel je onderzoekend vermogen”, waarin je de basis van een onderzoekende houding, onderzoek gebruiken en onderzoek doen aangeleerd krijgt. We gaan ervanuit dat je beschikt over de kennis en vaardigheden die in die module aan bod komen. Met deze vervolgmodule vergroot je jouw kennis en vaardigheden op gebied van onderzoek en vergroot je de kans van slagen dat een verandering bij je opdrachtgever succesvol ingevoerd wordt.

Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je ontwerpt een conceptueel model en baseert dit model op internationale en wetenschappelijke bronnen vanuit diverse invalshoeken.
  • Je onderbouwt de weg waarlangs informatie vanuit verschillende perspectieven wordt verkregen, op basis van gewenste kwaliteit van informatie.
  • Je verwerkt de verzamelde informatie van je onderzoek in je resultaten.
  • Je komt tot praktijkrelevante conclusies en reflecteert kritisch op de kwaliteit daarvan.
  • Je vertaalt de conclusies met behulp van creatief denken in beroepsrelevante, innovatieve toepassingen.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional structureert en onderzoekt een vraagstuk uit de praktijk en vertaalt de conclusies uit het onderzoek in doordachte en theoretisch onderbouwde verbeteradviezen voor de praktijk.”.

Deze module kent negen bijeenkomsten, waarin je actief bezig gaat met een probleem binnen je eigen organisatie. Je gaat analyseren, een passend onderzoek opstellen, data verzamelen, data ordenen en analyseren, conclusies trekken en een verbetervoorstel opstellen voor jouw organisatie. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst bestudeer je kennisclips en literatuur en neem je interviews af binnen je eigen organisatie. Je krijgt van zowel de docent als medestudenten regelmatig feedback op je tussenproducten en keuzes die je maakt in jouw onderzoekstraject. In de laatste bijeenkomst geef je een elevator pitch van je onderzoek, waarop je bruikbare feedback krijgt om zo de laatste aanpassingen te doen in je stukken waarop je beoordeeld wordt.

Je wordt individueel beoordeeld op een verbetervoorstel voor de praktijk en een procesverslag waarin je verantwoording aflegt over je onderzoeksproces. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Deze module bouwt voort op de module S05 “Ontwikkel je onderzoekend vermogen”, waarin je de basis van een onderzoekende houding, onderzoek gebruiken en onderzoek doen aangeleerd krijgt. We gaan ervanuit dat je beschikt over de kennis en vaardigheden die in die module aan bod komen. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden 

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

EC 5
Beroepenveld Onderzoek
Studievorm Module
STAP
Locaties Deventer
Enschede
ID S06