Skip to content Skip to navigation menu
Verbeter je professionele communicatie

Effectief vergaderen, een brief schrijven of een presentatie houden: allemaal professionele communicatie. Maar hoe breng je jouw boodschap professioneel over? Dit doe je met correcte en relevante inhoud, een heldere structuur en de juiste toon. In deze module ga je hiermee oefenen en je leert jouw boodschap op een duidelijke en aantrekkelijke manier over te brengen. In een vergadering of mail weet jij collega’s straks te overtuigen met een heldere structuur, zakelijke formulering en overtuigende argumentatie. Deze vaardigheden vormen tevens een belangrijke basis voor de communicatie-uitingen die in andere modulen van je worden gevraagd.

Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je stelt een gestructureerde, samenhangende en aantrekkelijke adviestekst op, die past bij het doel en de doelgroep. De tekst voldoet aan alle eisen die het werkveld stelt aan een goede zakelijke tekst. Uiteraard kloppen de argumenten in je boodschap en geef je met je tekst een overtuigend advies.
  • Je presenteert de inhoud mondeling aan de opdrachtgever. Daarbij licht je de stand van zaken toe en creëer je aantoonbaar draagvlak voor je (vervolg)advies.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional adviseert schriftelijk en mondeling op een duidelijke en aantrekkelijke manier, structureert helder, formuleert zakelijk en argumenteert overtuigend.”.

In acht verschillende bijeenkomsten krijg je inzicht hoe je duidelijk en aantrekkelijk een boodschap overbrengt. Je leert informatie structureren, beargumenteren en formuleren. Individueel en in groepsverband ga je aan de slag met schrijftrainingen en een schrijfplan. Ook krijg je training in algemene presentatievaardigheden die je in de lessen toepast. De geleerde kennis en vaardigheden laat je zien door een advies te schrijven. De basis voor jouw advies is een communicatiethema in jouw eigen (werk)praktijk dat verbetering kan gebruiken. In een tussentijdse presentatie controleer je bij je opdrachtgever of je met jouw advies op de goede weg zit.

Je wordt individueel beoordeeld op twee beroepsproducten:  

  • Een member check presentatie;  
  • Een schriftelijk advies over een communicatiethema uit jouw praktijkomgeving.  

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

EC 5
Beroepenveld Marketing, Sales en Communicatie
Vaardigheden
Management & Organisatie
Studievorm Module
STAP
Locaties Deventer
Enschede
ID S07