Skip to content Skip to navigation menu
Verbeter je professionele gespreksvaardigheid
Alles draait om communicatie in het werken met cliënten en collega’s. Tijdens de module ontwikkel je gespreksvaardigheden waarmee je de effectiviteit en kwaliteit van gesprekken verbetert. Je leert hoe je een professioneel gesprek opbouwt qua structuur en hoe je de basisvaardigheden inzet. Je krijgt inzicht op de effecten van je eigen non-verbale communicatie. Deze module vormt de basis voor de communicatieve vaardigheden waarop in andere modules wordt voortgebouwd. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Sector Zorg & Welzijn  
Economie  
Educatie  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Je voert op professionele en gestructureerde wijze een gesprek waarbij je het gesprek indeelt in een inleiding, kern en slot.
  • Je hanteert de basis gespreksvaardigheden, zowel niet selectieve luister- en regulerende vaardigheden.
  • Je stemt non-verbale gedrag actief en effectief af op het contact met de gesprekspartner.
  • Je analyseert een professioneel gesprek op basis van relevante literatuur (waarin je de mogelijkheden van online gespreksvoering betrekt) en reflecteert op je gesprekstechnieken en houding in een gesprek.

Deze module kent een praktische invulling. In acht bijeenkomsten oefen je verschillende gespreksvaardigheden. Ter voorbereiding van de bijeenkomsten bestudeer je zelf de theorie. De theorie wordt tijdens de lessen besproken. Je oefent in 3-tallen met casuïstiek en aan de hand van ‘dialogue trainer’. Dit is een digitale tool waarmee je gespreksvaardigheden ontwikkelt. Daarnaast maak je video-opnames waarin je het geleerde toepast. De opnames worden met medestudenten besproken waarbij je reflecteert op jouw gedrag.

Je wordt beoordeeld op basis van een portfolio waarin je twee onderdelen opneemt:

  • Een video-opname van een probleemverhelderend gesprek in je eigen werk- of leeromgeving of een ‘werkveld specifieke’ casus. Je past de behandelde gespreksvaardigheden toe, hanteert een passende gespreksopbouw en zet non-verbale communicatie bewust in.
  • Een analyse van het opgenomen gesprek aan de hand van relevante literatuur. Je geeft aan welke gespreksvaardigheden je inzet en waarom en je reflecteert op de toegepaste methodiek. Je gaat in op het onderscheid tussen online gespreksvoering en ‘live’ contact, maar ook op je eigen rol in het gesprek.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

EC 5
Studievorm Module
ID S09D