Skip to content Skip to navigation menu
Verbeter je professionele schrijfvaardigheid
Het is belangrijk dat jij je als professional in zorg en welzijn goed schriftelijk uitdrukt. In deze module leer je (beter) schrijven. Je schrijft teksten aan de hand van praktijkgerichte casuïstiek. Je leert hoe je een schrijftaak praktisch aanpakt, hoe je tegemoet komt aan de wensen van de lezer en hoe je doelgroepgericht schrijft. Je leert zuiver formuleren en zorgt voor een goede argumentatie. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Je schrijft professionele (digitale) teksten. De teksten zijn gestructureerd, aantrekkelijk, duidelijk, efficiënt en gepast en je gebruikt de juiste argumenten.
  • Je schrijft doelgroepgericht en je teksten passen bij het schrijfdoel van de tekst.
  • Je geeft feedback op je eigen en andermans schrijfproducten. Deze feedback verwerk je in je eigen schrijfproduct.
  • Je reflecteert op je eigen schrijfvaardigheden. Je bent je bewust van je eigen verbeterpunten en je laat zien in hoeverre je de schrijfvaardigheden beheerst.

Ter voorbereiding van de lessen lees je de vakliteratuur en bekijk je een aantal kennisclips. Je maakt een bouwplan voor een artikel. De module is praktisch: je vergroot jouw schrijfvaardigheid door het maken van een aantal schrijfproducten. We stellen peergroups/critical friends samen; samen met je medestudenten bespreek je steeds jouw schrijfproducten en die van hen. Ook ontvang je feedback van de docent. Indien nodig ga je ook aan de slag met het onderdeel spelling en stijl (samen met de taalwinkel van het studiesuccescentrum Saxion).

Je sluit de module af met een schrijfportfolio. Daarin verzamel je schrijfopdrachten uit je eigen beroepspraktijk of producten die je schrijft over de aangeboden casuïstiek. Je portfolio bevat minimaal zes schrijfproducten voor de volgende doelgroepen:

  • voor/over de cliënt (verschillende rapportagevormen, samenvatting gespreksverslag of cliëntcasus);
  • voor andere instanties (projectvoorstel, artikel vakblad, verwijsrapportage, subsidieaanvraag, folder of flyer);
  • in je organisatie (brief of mail, memo, advies of notulen).

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Studievorm Module
ID S11D