Skip to content Skip to navigation menu
Verbreding en verdieping in de gezondheidspsychologie

Ben je werkzaam in de gezondheidszorgpsychologie, dan is het van belang dat je de praktijk weet te koppelen aan actuele ontwikkelingen in de wetenschap. Ook het bespreken van jouw bevindingen en het uitwisselen van kennis en ervaringen met collega’s zorgt ervoor dat je je kennis actueel houdt en je je behandelplannen kunt afstemmen op de laatste ontwikkelingen. Zo worden regelmatig Journal Clubs georganiseerd binnen het reguliere werkveld. Een bepaald ziektebeeld wordt besproken volgens de laatste inzichten uit de klinische praktijk en de wetenschappelijke literatuur.

In deze module leer je de anamnese uit de praktijk te koppelen aan de theorie. Je neemt een anamnese af en stelt een anamnestisch verslag op, waarin je de problematiek van een cliënt verdiept en onderbouwt met wetenschappelijke literatuur. Deze bevindingen presenteer je aan collega’s in een Journal Club. Hierin presenteer jij je adviezen t.a.v. onder andere preventie en behandeling aan collega’s met als doel elkaar up-to-date te houden en hier met elkaar over in gesprek te gaan. Tot slot formuleer je een advies over preventiemogelijkheden, behandeling en nazorg voor je cliënt.

Duur 10  Weken

€ 575,00

  • Je brengt de psychische, somatische, neurologische of sociale problematiek van een persoon/cliënt in kaart, middels een anamnestisch interview.
  • Je schrijft een anamneseverslag waarin je de problematiek van de persoon/cliënt verdiept en onderbouwt met wetenschappelijke literatuur (incl. culturele achtergronden).
  • Je houdt een referaat voor inhoudelijk deskundigen over de verdieping van de problematiek van de persoon/cliënt.
  • Je formuleert een advies over preventiemogelijkheden, behandeling en nazorg en/of leefstijl voor de persoon/cliënt.

Deze module kent acht bijeenkomsten en een consult. We starten met een introductie op de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, geef en krijg je feedback in de digitale leeromgeving en maak je opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten bespreek je de opdrachten, vergelijk je de uitkomsten met je medestudenten en werk je aan casussen. Ook geeft de docent een verdiepende uitleg of kun je de docent feedback op jouw opdrachten vragen.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op basis van 1. een anamneseverslag en advies voor preventiemogelijkheden, behandeling en nazorg; en 2. een opgenomen presentatie tijdens een referaat of Journal Club in je eigen organisatie.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover vind je {HIER} of kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

Periode(n) Februari
EC 5
Beroepenveld Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OTP23