Skip to content Skip to navigation menu
Verdedig je standpunt, overtuig de ander
In de bestuurskundige beroepspraktijk is het belangrijk dat je de ander weet te overtuigen. Dit doe je door je voorstellen goed te onderbouwen en effectief onder de aandacht te brengen. In deze module leer je een voorstel voor een beleidswijziging op te bouwen, op basis van de argumentatietheorie (schriftelijk en mondeling). Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je stelt een voorstel op voor een beleidswijziging met een voor de doelgroep heldere en herkenbare structuur.  
  • Je formuleert een standpunt ten aanzien van beleid en ordent de argumenten hiervoor.
  • Je hanteert een geldige redenering in jouw voorstel.
  • Je past argumentatievormen toe die bijdragen aan de overtuigingskracht van jouw voorstel.
  • Je formuleert en kiest je argumenten zo, dat ze jouw voorstel overtuigingskracht en draagkracht geven.

Er zijn acht bijeenkomsten waarvoor je opdrachten voorbereidt en literatuur bestudeert. Je neemt je eigen organisatie als uitgangspunt. Tijdens de bijeenkomsten zijn er flashcolleges (een soort TED-talk) om het opstellen van een betoog te ondersteunen. Je oefent met je medestudenten. Je probeert hen van je gelijk te overtuigen en je gebruikt hun tegenwerpingen om je voorstel verder te perfectioneren voor de beroepspraktijk. Je ontvangt feedback van de docent en je medestudenten en je geeft zelf ook feedback.

Je rondt de module af met een overtuigend voorstel voor een beleidswijziging dat je opstelt in opdracht van iemand uit je praktijkomgeving. Bijvoorbeeld een betoog om beleid te wijzigen of een bepaalde maatregel door te voeren.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Periode(n) September
EC 5
Beroepenveld Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
STAP
Vakgebied Bestuurskunde
Locaties Deventer
ID OBSK04