Skip to content Skip to navigation menu
Verdieping HBO Verpleegkundige

Wil jij als verpleegkundige werken aan je deskundigheidsbevordering en je competenties in lijn brengen met het beroepsprofiel BN2020, op het gebied van klinisch redeneren, verpleegkundig leiderschap of evidence based practice? Met dit programma ga je aan de slag met de competenties en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 2.100,00

Het programma bestaat uit de volgende modules:

 •     Evidence based practice in de praktijk (EBP)
 •     Klinisch redeneren vakbekwaam
 •     Maak verschil met verpleegkundig leiderschap
 •     Empowerment en cliëntversterkend werken

Alle modules zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V en leveren 12 punten op per module. Belangrijk om bij je aanmelding aan te geven dat je voor de accreditatiepunten in aanmerking wilt komen. We ontvangen dan graag je V&VN registratienummer. Na afronding van elke module worden de punten bijgeschreven in je portfolio.

Evidence based practice in de praktijk (EBP)

 • Je kunt een klinische onzekerheid signaleren omtrent een patiëntprobleem of een probleem van een groep patiënten en formuleert hierbij een onderzoeksvraag.
 • Je kunt een zoekstrategie toepassen en een onderbouwde keuze maken voor wetenschappelijke literatuur die antwoord geeft op de onderzoeksvraag.
 • Je kunt een systematische samenvatting maken van de resultaten van een aantal wetenschappelijke studies, waarbij je de relevantie en kwaliteit beoordeelt (je schrijft een CAT).
 • Je kunt concrete aanbevelingen doen aan het verpleegkundig team, hoe je EBP toe kunt passen bij een individuele patiënt. Daarbij neem je op hoe die stappen moeten leiden tot een zorgvoorstel.
 • Je kunt reflecteren op het proces van de klinische vraag tot en met het advies aan het team, waarmee je laat zien dat je op het vlak van EBP een kritische en reflectieve professional bent.

Klinisch redeneren vakbekwaam

 • Je analyseert de situatie van een patiënt vanuit complexe ziektebeelden en maakt de situatie van de patiënt inzichtelijk voor jezelf en andere zorgverleners.
 • Je formuleert (op basis van evidence) aanbevelingen voor andere zorgverleners over een vitaal bedreigde patiënt, om de veiligheid van de patiënt te waarborgen.
 • Je communiceert met andere zorgverleners op basis van een gestructureerde methodiek.
 • Je analyseert klinische onzekerheden in verpleegsituaties en op basis daarvan formuleer je kritische vragen en verbeterpunten om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 • Je reflecteert op je verpleegkundig handelen en formuleert aan de hand daarvan verbeterpunten om jezelf als verpleegkundige te ontwikkelen.

Maak verschil met verpleegkundig leiderschap

 • Je beschrijft aan de hand van bestaande visies en actuele leiderschapsmodellen wat verpleegkundig leiderschap inhoudt en verwoordt daarbij het belang ervan voor het dagelijks werk van verpleegkundigen.
 • Je visualiseert jouw vak-droom op het gebied van kwaliteitsverbetering en beargumenteert een daarbij passende verbeterwens op basis van het gedachtegoed Excellente zorg.
 • Je stelt een actieplan op om jouw team te inspireren om een kwaliteitsverandering te realiseren.
 • Je hebt inzicht in jouw drijfveren en competenties en de invloed daarvan op jouw ontwikkeling en de uitoefening van jouw rol als verpleegkundig leider in de praktijk.

Empowerment en cliëntversterkend werken

 • Op basis van het dialooggesprek onderbouw je hoe je de cliënt zich bewust hebt laten worden van zijn/haar eigen kracht.
 • Je formuleert een visie op handelen vanuit empowerment in de werkrelatie met de kwetsbare burger zodat deze de regie krijgt/houdt over zijn eigen leven.
 • Je kunt de ethische aspecten van de (on)mogelijkheden van empowerment onderbouwen en beschrijft hoe deze van invloed zijn op de keuzes die je maakt in je hulp/zorgverlening.
 • Je adviseert collega’s over empowerment vanuit een duidelijke eigen visie.
 • Je doet aanbevelingen vanuit jouw beroepsverantwoordelijkheid voor het bevorderen van empowerment in de organisatie.

Elk kwartiel volg je één module. Elke module kent een studielast van plus minus 7 uur per week, waarvan 1,5 uur een wekelijkse bijeenkomst.

Elke module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten. Elke module bestaat uit een combinatie van (digitale) literatuur, video’s, kennisclips, zelf-tests en feedbackmomenten. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bereid je je voor, door onder meer literatuur en kennis te bestuderen, opdrachten te maken en vragen te plaatsen in de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten werk je met medestudenten aan de opdrachten, vaak op basis van informatie uit je eigen organisatie, krijg je verdiepende uitleg en kun je vragen stellen. Na afloop van elke bijeenkomst verwerk je verkregen feedback en opgedane inzichten in je beroepsproduct in de vorm van een persoonlijk portfolio.

Beschik je nog niet over de basiskennis van Klinisch Redeneren, volg dan eerst de basismodule ‘Klinisch redeneren voor verpleegkundigen’. Deze volg je in Q1 (start september, zowel in Enschede als Deventer van 18:00 – 19:30 uur) of Q3 (start februari, zowel in Enschede als Deventer van 18:00 – 19:30 uur). Interesse?

Schrijf je dan apart voor deze module in.

Alle modules in dit standaardprogramma kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden of zelf tot module mix samengesteld worden. Je kunt je via de webshop apart voor deze modules aanmelden. Klik op de link om naar de betreffende module te gaan.

Het standaardprogramma bestaat uit de volgende modules:

Het programma kan zowel op de maandagen in Enschede als op de dinsdagen in Deventer gevolgd worden.

Maak verschil met verpleegkundig leiderschap Q3 / februari 2021 Maandag
Dinsdag

19:45 – 21:15 uur

Evidence Based Practice Q3 / februari 2021 Maandag
Dinsdag
15.45 - 17.15 uur
Empowerment en cliëntversterkend werken Q4 / mei 2021 Maandag
Dinsdag
18:00 – 19:30 uur
Klinisch Redeneren Vakbekwaam Q4 / mei 2021 Maandag
Dinsdag
15.45 - 17.15 uur

 

Elke module sluit je af met een toets (beroepsproduct). Per module die je met voldoende resultaat afrond ontvang je een hbo-certificaat, ter waarde van 5 ECTS (studiepunten). Deze certificaten geven vrijstelling voor deze modulen als je later besluit om de deeltijdbachelor Hbo Verpleegkunde te gaan volgen. Afronding van elke module levert ook 12 punten op voor het Kwaliteitsregister V&V.

Evidence based practice in de praktijk (EBP)

Je wordt beoordeeld op een beroepsproduct. Dit is een verslag waarin je aanbevelingen doet over het toepassen van de drie pijlers van EBP in een gegeven praktijksituatie, inclusief een Critical Appraisal of a Topic (CAT). Een CAT is een systematische samenvatting van een klein aantal onderzoeken over een praktijkonderwerp. Een CAT wordt uitgevoerd aan de hand van een onderzoeksvraag.

In het verslag is het proces vanaf de formulering van een klinische onzekerheid, via het uitvoeren en schrijven van een CAT en aanbevelingen voor hoe meningen van experts en patiënten worden betrokken in het besluitvormingsproces, beschreven. Het omvat de klinische vraag, de onderzoeksvraag (met een PICO), systematisch zoeken naar literatuur, beoordelen van de kwaliteit van de gevonden literatuur, samenvatten en beschrijven van overeenkomsten en verschillen van de resultaten van de literatuur in een CAT. Het team krijgt een schriftelijk advies met aanbevelingen, gericht op toepassen van de drie pijlers van EBP. Je neemt een reflectie op het hele proces op in het verslag.

Klinisch redeneren vakbekwaam

Je wordt beoordeeld op je portfolio met daarin:

 • een video waarin je een patiëntoverdracht geeft volgens een gestructureerde methodiek, met daaraan gekoppeld een wetenschappelijk artikel om de aanbevelingen te onderbouwen;
 • een video waarin je reflecteert op je verpleegkundig handelen en waarin je concrete verbeterpunten benoemt om dat verder te ontwikkelen;
 • een verslag waarin je je keuze voor een hoog complexe casus onderbouwt, waarin je kritische beslismomenten vastlegt evenals de reflectie na afloop van de patiëntoverdracht.

Maak verschil met verpleegkundig leiderschap

Je wordt individueel beoordeeld op een persoonlijk verslag waarin je beschrijft wat verpleegkundig leiderschap is en hoe je dit in de praktijk kan herkennen en toe kan passen. Dit onderbouw je vanuit de literatuur en met relevante voorbeelden uit je eigen praktijk. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Empowerment en cliëntversterkend werken

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio waarin je een artikel óf een weergave van een gegeven presentatie in jouw praktijk opneemt. Je maakt zelf de keuze. Beide vormen worden op dezelfde manier beoordeeld. Bij beide vormen moet je je verdiepen in de beginsituatie van de lezers (van het artikel) of de toehoorders (van de presentatie), opdat de inhoud van het artikel/presentatie aansluit bij de branche, de organisatie en/of jouw collega’s.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Saxion Parttime School via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919.

Heb je vragen over het (deeltijd)onderwijs en de mogelijkheden bij Saxion Parttime School, neem dan contact op met de front-officemedewerkers via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919. We helpen je graag verder!

startdatum Februari
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Enschede
Deventer
ID X_ZW_VN