Skip to content Skip to navigation menu
Verken de dynamiek in de Hospitality Business

Hospitality gaat verder dan enkel gastvrijheid vanuit je organisatie. Het gaat er juist om dat je je verplaatst in de beleving van de gast. Je organisatie kan zich op diverse gebieden onderscheiden tot een plek waar je gasten de ultieme ‘hospitality experience’ beleven. In deze module leer je hoe je trends en ontwikkelingen op dit brede terrein kunt analyseren. En deze module geeft je handvatten om jouw verbeterpunten procesmatig door te voeren en toe te passen op je organisatie.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je brengt de Hospitality Industry cijfermatig en overzichtelijk in kaart. 
  • Je brengt de actuele trends en ontwikkelingen binnen de Hospitality Industry op macro-, meso- en microniveau in kaart, voor zowel de primaire, secundaire en tertiaire sector. 
  • Je beschrijft aan de hand van door jou in kaart gebrachte trends en ontwikkelingen, de huidige situatie (IST) bij je eigen werkomgeving.
  • Je beschrijft aan de hand van door jou in kaart gebrachte actuele trends en ontwikkelingen, de gewenste situatie (SOLL) bij je eigen werkomgeving.
  • Je geeft een concreet advies hoe je werkomgeving de SOLL-situatie kan bereiken en benoemt hierbij alle noodzakelijke benodigdheden (mensen en middelen).

Deze module kent acht bijeenkomsten waarvoor je de opdrachten in eigen tijd voorbereidt en literatuur en kennisclips vooraf bestudeert. We starten met een introductie van de thematiek, waarin je je eigen organisatie als referentie neemt. In de bijeenkomsten bespreken we de voorbereidingsopdrachten, en werk en discussieer je samen met medestudenten. Je kunt verdiepende vragen stellen en krijgt feedback van je medestudenten en van de docent. In de vijfde week staat een gastcollege gepland waarvoor je gezamenlijk vooraf vragen formuleert.

Verwante opleidingen
Hotel Management

Je wordt beoordeeld op de uitwerking van vijf opdrachten:

 • Breng visueel in kaart hoe de Hospitality Industry er volgens jou uitziet. 
 • Omschrijf welke trends en ontwikkelingen er volgens jou op dit moment zichtbaar zijn in de Hospitality industry. 
 • Beschrijf hoe er op dit moment binnen jouw werkomgeving met de trends en ontwikkelingen wordt omgegaan. 
 • Beschrijf hoe jij vindt dat jouw werkomgeving concreet op de gevonden trends en ontwikkelingen zou kunnen inspelen. 
 • Geef een overtuigend en concreet advies aan jouw werkomgeving.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Hospitality & Facility Management
Studievorm Module
Vakgebied Bestuurskunde
Hospitality
Locaties Deventer
ID OHM01D