Skip to content Skip to navigation menu
Verkrijg inzicht in je productieresultaten
Hoe voer je de boekhouding voor een organisatie in het midden- en klein bedrijf? Hoe heeft jouw werkgever de administratie ingericht? In deze module leer je hoe je de directe en indirecte kosten kunt toerekenen aan de verkopen en hoe je dit verwerkt in de administratie. Zo kun je het fabricageresultaat en het resultaat op indirecte kosten analyseren op basis van de administratie. Advies: voor het volgen van deze module beschik je over de basiskennis en -vaardigheden voor het voeren van een administratie (modulen: Voer je boekhouding en Automatiseer je boekhouding). Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je onderzoekt de financiële informatiebehoefte van het management van jouw organisatie zodat zij sturing kan geven aan de organisatie.  Daarbij houd je rekening met de typologie van de organisatie.
  • Je beschrijft welke kostenverbijzonderingsmethodiek (kostenverdeling) jouw organisatie hanteert en je past deze toe.
  • Je beschrijft welke prestatie-indicatoren (of kostendragers) jouw organisatie toepast, je identificeert deze en je belast de kosten door naar de prestatie-indicatoren.
  • Je geeft aan hoe de boekhouding van jouw organisatie het beste ingericht kan worden op basis van het budgetteringsmodel dat de organisatie kiest en rekening houdend met de vastgestelde financiële informatiebehoefte van de organisatie.
  • Je analyseert de verschillen tussen voor- en nacalculatie voor jouw organisatie, op basis van de gevoerde boekhouding.

Er zijn negen gezamenlijke bijeenkomsten. Vooraf bestudeer je de literatuur en werk je opdrachten uit. Tijdens de bijeenkomsten werk je andere opdrachten uit, spar je met medestudenten, krijg je verdiepende uitleg en stel je eventuele vragen over de theorie. In de laatste bijeenkomst maak je een proeftoets.

Verwante opleidingen
Bedrijfseconomie

Je maakt een digitale toets waarin je de administratie voor een organisatie doet aan de hand van twee casussen. Je levert bovendien een verslag in van de administratie van jouw organisatie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Periode(n) September
EC 5
Beroepenveld Marketing, Sales en Communicatie
Finance & Control
Management & Organisatie
Studievorm Module
STAP
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Deventer
ID OBE05