Skip to content Skip to navigation menu
Verpleegkundige zorg aan mensen met een chronische ziekte
In deze module richt je je op de zorgvrager met een chronische ziekte die een zintuigelijke en/of motorische beperking heeft. De zorgvrager bevindt zich in een algemeen ziekenhuis of in de eigen woonomgeving. Om met jouw verpleegkundige zorgverlening aan te sluiten bij de zorgbehoeften van de zorgvrager breng je de zorgsituatie volledig in kaart. Daarbij gebruik je het ordeningsmodel van Gordon als hulpmiddel. De uitwerking vormt de basis voor het opstellen van verpleegkundige diagnoses, doelen en interventies. Je start een zorgrelatie met de zorgvrager en je schrijft een verpleegplan. Je geeft de zorgvrager (en/of naasten) advies en je draagt de zorg schriftelijk over aan andere professionals, zodat er continuïteit is in de verpleegkundige zorgverlening. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je inventariseert de zorgsituatie van de zorgvrager met een chronische ziekte met behulp van de gezondheidspatronen van Gordon, zodat duidelijk wordt wat de verpleegproblemen zijn.
  • Je beoordeelt op grond van verschijnselen en symptomen welke gezondheidspatronen (potentieel) disfunctioneel zijn. Dat doe je met behulp van diagnostisch redeneren.
  • Je stelt op basis van diagnostisch redeneren de verpleegkundige diagnoses op volgens de PES. Daarnaast formuleer je de verpleegdoelen en stel je op basis van evidence interventies op, zodat duidelijk wordt waar de verpleegkundige zorgverlening zich op richt.
  • Op basis van de gestelde diagnoses geef je de zorgvrager (en/of naasten) advies, waardoor de zorgvrager zijn/haar zelfzorgvermogen kan vergroten en je onderbouwt met behulp van literatuur de gesprekstechnieken die tijdens het adviesgesprek gebruikt worden.
  • Je stelt een overdrachtsdocument op voor andere professionals zodat continuïteit gegeven wordt aan de verpleegkundige zorgverlening.

Het boek ‘kritisch denken binnen het verpleegkundig proces’ van J.M. Wilkinson vormt de leidraad voor de module. De verschillende stappen in het verpleegkundig proces worden met dit boek doorlopen. Ook wordt gebruik gemaakt van weblectures en kennisclips. Tijdens de module werk je aan verschillende casussen en kies je een eigen casus die je opneemt in jouw portfolio waarmee je de module afrondt.

Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin:

  • een verpleegplan voor een zorgvrager met een chronische ziekte. Je verzamelt en ordent gegevens met gebruik van het ordeningsmodel van Gordon.
  • een overdracht voor de zorgvrager volgens de beschikbare richtlijnen voor verpleegkundige verslaglegging.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID OHBOV02D