Skip to content Skip to navigation menu
Verpleegkundige zorg aan ouderen

Als je ouder wordt krijg je steeds meer te maken met fysieke en mentale verouderings-processen. Dat kan leiden tot functiebeperkingen en/of gezondheidsproblemen. Om gezondheidsproblemen te voorkomen, is het nodig dat ze tijdig worden herkend en dat er preventieve maatregelen worden genomen. Verpleegkundigen ondersteunen ouderen hierbij. Tijdens deze module verdiep je je in de basiskennis van geneeskunde en klinisch redeneren.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je onderzoekt vanuit de theorie het risico op kwetsbaarheid van een oudere zorgvrager om vast te stellen of verpleegkundige zorg nodig is.
  • Je inventariseert de gezondheidssituatie van een kwetsbare oudere met behulp van de Dynamische Systeem Analyse (DSA) of een ander relevant ordeningsmodel. Zo wordt duidelijk binnen welk functiegebied de oudere restcapaciteit heeft en welke gezondheidsbedreigingen aanwezig zijn.
  • Je maakt een inschatting van de belangrijkste geriatrische syndromen met behulp van een geriatrisch assessment. Zo kun je, in samenspraak met de oudere, vaststellen welke geriatrische syndromen prioriteit hebben.
  • Je analyseert geriatrisch syndromen en onderzoekt hiervoor de samenhang tussen de bedreigde functiegebieden (DSA), de bedreigde orgaansystemen en normale functionele verouderingsverschijnselen.
  • Je beschrijft met welke verpleegkundige activiteiten je een kwetsbare oudere kunt ondersteunen in het verbeteren of behouden van gezondheid. Daarbij besteedt je expliciet aandacht aan zelfmanagement-ondersteuning.
  • Je ontwerpt een voorlichtingsproduct over een onderwerp dat gerelateerd is aan ‘patiëntveiligheid van kwetsbare ouderen’. Hiermee worden ouderen, zorgprofessionals, mantelzorgers en/of beleidsmakers geïnformeerd of geïnstrueerd.

Er zijn acht bijeenkomsten. Je bereid je voor door het bestuderen van literatuur en kennisclips en door te werken aan opdrachten. Studievragen plaats je in de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten ga je samen met medestudenten en de docent dieper in op die vragen, werk je aan opdrachten en bediscussieer je thema’s. Je leert over de gezondheidskenmerken van ouderen en vergroot je expertise op het gebied van geriatrische syndromen. Denk aan dementie, delier, polyfarmacie en vallen. Halverwege je leerproces krijg je van je docent feedback op jouw concepten.

Je wordt beoordeeld op een gezondheidsplan voor een kwetsbare oudere en een bijbehorend voorlichtingsproduct, bijvoorbeeld een factsheet of poster. In het gezondheidsplan verantwoord je de keuzes die je maakt. Jouw voorlichtingsproduct gaat over een onderwerp dat gerelateerd is aan de patiëntveiligheid van kwetsbare ouderen. In je voorlichtingsproduct instrueer je hulpverleners of mantelzorgers die bij de oudere betrokken zijn.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November, februari, april
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Vakgebied Iets
Locaties Deventer
Enschede
ID OHBOV07D