Skip to content Skip to navigation menu
Vertaal je strategie
Hoe vertaal je een bedrijfsvisie succesvol binnen een/jouw organisatie? In deze module leer je hoe je via 'best fit' theorie de strategie vertaalt naar beleidsplannen op tactisch niveau en die vervolgens omzet in concrete acties op operationeel niveau. De aanpak is heel pragmatisch en vooral vanuit het hr-domein. Aan de hand van een integraal model krijg je inzicht in de dynamiek tussen de externe omgeving en strategische positionering van organisaties daarop. Ook bekijk je de relatie tussen de strategische keuzes en de structuur en cultuur binnen de organisatie. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Analyseren van de interne omgeving, de externe omgeving, de structuur, cultuur en de hr-strategie van een organisatie, op basis van een integraal model en de analysemodellen DESTIEP en SWOT.
  • Een beredeneerd en samenhangend advies geven over de gewenste strategische koers, een passende structuur en de cultuur van de organisatie.
  • Adviseren over de hr-doelen, de in te zetten hr-instrumenten en tevens de kosten en de baten van je adviezen berekenen en afwegen.
  • Een overtuigende, korte presentatie (pitch) geven waarmee je kernpunten uit je beleidsnotitie in een samenhangend geheel verwoordt en waarmee je toehoorders weet te winnen voor je voorstel.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten waarvoor je vooraf literatuur bestudeert, praktijkopdrachten voorbereidt en via de digitale leeromgeving kennisclips bekijkt. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. In de contactmomenten vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Je levert je twee beroepsproducten op:

  1. een beleidsnotitie, waarin je een strategisch vraagstuk behandelt dat je baseert op je praktijkomgeving;
  2. een mondelinge presentatie waarmee je de inhoud, relevantie en betekenis van het vraagstuk duidelijk maakt en je aangeeft welke rol en betrokkenheid je eigen praktijkomgeving bij je vraagstuk kan of moet hebben.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
ID C19D