Skip to content Skip to navigation menu
Vertaal je strategie

Hoe vertaal je een bedrijfsvisie succesvol binnen een organisatie? In deze module leer je hoe je via de "best fit" theorie de strategie vertaalt naar beleidsplannen op tactisch niveau en die vervolgens omzet in concrete acties op operationeel niveau. De aanpak is heel pragmatisch en vooral vanuit het HR-domein. Aan de hand van een integraal model krijg je inzicht in de dynamiek tussen de externe omgeving en de strategische positionering van organisaties. Ook bekijk je de relatie tussen de strategische keuzes en de structuur en cultuur binnen de organisatie.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert integraal de interne en externe omgeving van de organisatie vanuit HR-perspectief.
  • Je adviseert je organisatie over het gewenste HR-beleid, waarbij je gebruik maakt van de uitkomsten van uitgevoerde analyses en recente (wetenschappelijke) inzichten.
  • Je werkt het advies over het gewenste HR-beleid uit naar in te zetten HR-instrumenten.
  • Je maakt voor je opdrachtgever een (PowerPoint)presentatie over je advies.
  • Je presenteert je advies aan de doelgroep.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De hbo-professional adviseert een organisatie over de vertaling van de strategie naar een HR-beleid en een aanpak om dit voorgestelde HR-beleid te implementeren."

Er zijn negen gezamenlijke contactmomenten. Vooraf bestudeer je literatuur, bereid je praktijkopdrachten voor en bekijk je kennisclips via de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten ontvang je gerichte feedback van de docent en je medestudenten en kun je vragen stellen over de theorie.

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio met drie beroepsproducten:

  • Een beleidsnotitie waarin je een strategisch vraagstuk behandelt dat je baseert op je praktijkomgeving;
  • Een (PowerPoint)presentatie over de beleidsnotitie;
  • Een video van jouw presentatie binnen de organisatie met behulp van de (PowerPoint)presentatie.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) November, februari, april
EC 5
Beroepenveld Management & Organisatie
HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Deventer
Enschede
ID C19