Skip to content Skip to navigation menu
Visies op de stad

In Nederland woont meer dan de helft van de bevolking in een stedelijke omgeving. De Verenigde Naties (VN) verwachten dat in 2050 70% van alle mensen op aarde in de stad woont. Dit biedt kansen maar er zijn ook punten van zorg. Als bestuurskundige krijg je te maken met de gevolgen van de voortschrijdende verstedelijking. In deze module bestudeer je de stedelijke samenleving vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en ontwikkel je een brede visie. Dit ‘multifocaal kijken’ pas je toe op een specifiek aspect van de stad.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je presenteert een profielschets van een plek in de stedelijke openbare ruimte, zodat een beeld ontstaat van de plek die je gaat onderzoeken. Je legt je drie gekozen perspectieven uit, zodat de uitgangspunten van je onderzoek duidelijk zijn.
  • Je formuleert een onderzoeksvraag en deelvragen en je maakt een onderzoeksopzet. Je formuleert tenminste drie bestuderingscriteria per perspectief. Daarnaast ontwerp je een systematiek om de plek te beoordelen.
  • Je presenteert de resultaten van je onderzoek en je verantwoordt de wijze waarop je de resultaten hebt verkregen.
  • Je beoordeelt de plek vanuit drie perspectieven. Je formuleert en onderbouwt een multidisciplinaire visie op de stedelijke kwaliteit ervan.
  • Je doet voorstellen voor verbetering van de stedelijke kwaliteit van de plek in de openbare ruimte. Je geeft daarbij aan hoe en met wie je dit het beste kunt realiseren. Je onderbouwt je verbetervoorstellen en de wijze van uitvoering.
     

Er zijn acht bijeenkomsten, waarvoor je opdrachten voorbereidt, kennisclips bekijkt en literatuur bestudeert. We starten met een introductie van de thematiek, waarbij je je eigen organisatie als referentie neemt. In de bijeenkomsten bespreken we praktijkvoorbeelden en filmpjes aan de hand van de literatuur. Je krijgt instructie voor en begeleiding bij het maken van je beroepsproduct. Ook krijg je feedback op de voortgang van je werkzaamheden van zowel de docent als van je medestudenten.  

Je rondt deze module af met een onderzoeksrapport dat zowel tekst als beeld bevat. In je rapport doe je verslag van je multidisciplinaire studie van een plek in de openbare ruimte. Je formuleert jouw visie op de kwaliteit van die plek en je doet aanbevelingen voor hoe en met welke stakeholders je de stedelijke kwaliteit van de plek kunt versterken.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

Periode(n) Februari
EC 5
Beroepenveld Onderwijs & Opleiden
Veiligheid & Leefomgeving
Vaardigheden
Studievorm Module
Vakgebied Bestuurskunde
Studiebelasting 7 Uren
Zelfstudie 5 Uren
Contacturen 2 Uren
Locaties Deventer
ID OBSK02