Skip to content Skip to navigation menu
Visies op de stad
In Nederland woont meer dan de helft van de bevolking in een stedelijke omgeving. De VN verwacht dat in 2050 70% van alle mensen op aarde in de stad woont. Dit biedt kansen maar er zijn ook punten van zorg. Als bestuurskundige krijg je te maken met de gevolgen van de voortschrijdende verstedelijking. In deze module bestudeer je de stedelijke samenleving vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en ontwikkel je een brede visie. Dit ‘multifocaal kijken’ pas je toe op een specifiek aspect van de stad. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Je presenteert een profielschets van een plek in de stedelijke openbare ruimte, zodat een beeld ontstaat van de plek die je gaat onderzoeken. Je legt je drie gekozen perspectieven uit, zodat de uitgangspunten van je onderzoek duidelijk zijn.
  • Je formuleert een onderzoeksvraag en deelvragen en je maakt een onderzoeksopzet. Je formuleert tenminste drie bestuderingscriteria per perspectief. Daarnaast ontwerp je een systematiek om de plek te beoordelen.
  • Je presenteert de resultaten van je onderzoek en je verantwoordt de wijze waarop je de resultaten hebt verkregen.
  • Je beoordeelt de plek vanuit drie perspectieven. Je formuleert en onderbouwt een multidisciplinaire visie op de stedelijke kwaliteit ervan.
  • Je doet voorstellen voor verbetering van de stedelijke kwaliteit van de plek in de openbare ruimte. Je geeft daarbij aan hoe en met wie je dit het beste kunt realiseren. Je onderbouwt je verbetervoorstellen en de wijze van uitvoering.

Er zijn zes bijeenkomsten. Vooraf bestudeer je de literatuur, bekijk je de kennisclips en bereid je de opdrachten voor. In de bijeenkomsten bespreken we de opdrachten en behandelen we praktijkvoorbeelden, aan de hand van filmpjes en met een deskundige gastspreker. Je stelt je verdiepende vragen en je krijgt gerichte feedback van je docent en je medestudenten.

Je rondt deze module af met een onderzoeksverslag van de multidisciplinaire studie van een plek in de openbare ruimte. Je formuleert daarin jouw visie op de kwaliteit van die plek en je doet aanbevelingen over hoe en met welke stakeholders je de stedelijke kwaliteit van die plek wilt versterken. Je onderbouwt al je keuzes voor inhoud en werkwijze met verwijzingen naar de literatuur.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

EC 5
Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Veiligheid & Leefomgeving
Vaardigheden
Studievorm Module
Vakgebied Bestuurskunde
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
ID OBSK02D