Skip to content Skip to navigation menu
Waarde creeren in toerisme
Betekenisvolle belevenissen zijn steeds vaker beslissend als het gaat om de gunst van de toerist. Van zintuiglijke beleving verschuift de klantbehoefte naar zingeving. Hoe creëer je een belevenis die iemand voor langere tijd bijblijft? In deze module maak je kennis met de betekeniseconomie. Je raakt vertrouwd met nieuwe vormen van ondernemerschap en wordt bekend met het toevoegen van maatschappelijke waarde in je organisatie. Je wordt uitgedaagd om antwoord te vinden op de vraag: ‘Hoe kan jouw organisatie van betekenis zijn voor haar klanten, medewerkers en de samenleving waarvan zij deel uitmaakt?’ Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je omschrijft de huidige situatie van de organisatie aan de hand van het Business Model Canvas.
  • Je legt de identiteit van de organisatie bloot door middel van de zes identiteitsvragen.
  • Je adviseert de organisatie hoe ze een verschil kunnen maken voor mens, milieu en/of maatschappij, in de vorm van vier interventies.
  • Je selecteert een van de vier interventies en beargumenteert aan de hand van het identiteitsbewijs in hoeverre de definitieve interventie passend is bij de organisatie.
  • Je herziet vanuit de definitieve interventie het Business Model Canvas en geeft middels minimaal vijf en maximaal zes bouwstenen aan welke verschillen er zichtbaar zijn tussen de twee canvassen.
  • Je geeft vanuit de aanpassing in het Business Model Canvas aan op welk gebied het mogelijke voordelen en kansen oplevert voor de organisatie.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De TM-professional brengt kansen en voordelen voor de eigen organisatie in kaart en creëert interventies voor de organisatie om een meerwaarde voor de omgeving of maatschappij te worden."

Deze module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten, waarvoor je de opdrachten thuis via interactieve opdrachten voorbereidt en literatuur bestudeert. In de bijeenkomsten bespreken we de opdrachten en is er veel ruimte voor discussie. Je kunt verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent. Je werkt samen met medestudenten en leert van hun ervaring en expertise, zodat een meer compleet inzicht in de mogelijkheden van jouw organisatie ontstaat.

Verwante opleidingen
Tourism Management

Je verzorgt een individuele eindpresentatie. Daarin pas je je inzichten toe om de identiteit van je organisatie bloot te leggen. Je laat zien dat je op basis van deze identiteit vier interventies hebt uitgewerkt. Daarin maak je duidelijk op welke manier jouw organisatie een positieve impact op mens en/of milieu kan bewerkstelligen, met de businessdoelstellingen als randvoorwaarde. De presentatie is in twee delen opgebouwd: 15 minuten presentatie en een verdediging van 15 minuten in dialoog. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

startdatum April
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Deventer
ID HTRO03