Skip to content Skip to navigation menu
Waardecreatie door inkoop

Aan het begin van het primaire bedrijfsproces staat de inkoop, ofwel "alles waar een factuur tegenover staat". Hoe gaat jouw organisatie om met logistiek, algemene voorwaarden, aanbestedingen of duurzaam inkopen? Een slimme(re) inkoopketen kan de organisatie ontzorgen en financieel ontlasten. In deze module krijg je inzicht in de inkoopbehoefte en maak je op basis van veelgebruikte inkoopmodellen onderbouwde keuzes bij knelpunten in de keten.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je beschrijft de inkoopcontext van een bedrijf en kan het belang en de aandachtspunten voor de eigen organisatie verwoorden.
  • Je analyseert in kwantitatieve zin het inkooppakket in zijn totaliteit en selecteert, aan de hand van inkoopmodellen, voor je organisatie relevante onderdelen. Hierbij houd je rekening met een duurzaam inkoopbeleid.
  • Je formuleert op basis van de inkoopanalyse een aantal aandachtspunten voor je organisatie en onderbouwt deze met een analyse.
  • Je ontwerpt een interventie waarmee het gesignaleerde knelpunt aangepakt wordt en onderbouwt de interventie tijdens een presentatie.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De hbo-professional analyseert de inkoopbehoefte van de organisatie en zet interventies in om de inkoop van de organisatie te verbeteren."

Deze module kent negen gezamenlijke bijeenkomsten, waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt, kennisclips bekijkt en de literatuur bestudeert. We starten met een introductie van de thematiek, waarbij je je eigen organisatie als uitgangspunt neemt. In de bijeenkomsten bespreken we de opdrachten en behandelen we praktijkvoorbeelden. Je kunt verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent.

Je wordt individueel beoordeeld op drie beroepsproducten, gebaseerd op je eigen relevante praktijkomgeving:

  1. een beschrijving van de inkoopbehoefte;
  2. een analyse van het inkoopbeleid;
  3. een beschrijving van de afhankelijkheidsrelaties met leveranciers.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September, februari
EC 5
Vakgebied(en) Inkoop, Logistiek, Kwaliteit en Processen
Finance & Control
Management & Organisatie
Bedrijfskunde
Marketing, Sales en Communicatie
Economie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C13