Skip to content Skip to navigation menu
Waardecreatie door inkoop
Aan het begin van het primaire bedrijfsproces staat de inkoop, ofwel alles waar een factuur tegenover staat. Hoe gaat jouw organisatie om met logistiek, algemene voorwaarden, aanbestedingen of duurzaam inkopen? Een slimmere inkoopketen kan de organisatie ontzorgen en financieel ontlasten. In deze module krijg je inzicht in de inkoopbehoefte en ben je in staat om op basis van veelgebruikte inkoopmodellen onderbouwde keuzes te maken bij knelpunten in de keten. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

Aan het begin van het primaire bedrijfsproces staat de inkoop, ofwel ‘alles waar een factuur tegenover staat’. Hoe gaat jouw organisatie om met logistiek, algemene voorwaarden, aanbestedingen of duurzaam inkopen? Een slimmere inkoopketen kan de organisatie ontzorgen en financieel ontlasten. In deze module krijg je inzicht in de inkoopbehoefte en ben je in staat om op basis van veelgebruikte inkoopmodellen onderbouwde keuzes te maken bij knelpunten in de keten.

  • Je kunt de inkoopcontext van het bedrijf beschrijven en analyseren waarin je het belang en de aandachtspunten kan verwoorden.
  • Je kunt het inkooppakket in z’n geheel dan wel deels op kwantitatieve wijze analyseren. Daarbij houd je rekening met een duurzaam inkoopbeleid.
  • Je kunt op basis van de analyse een aantal aandachtspunten formuleren, en onderbouwen dat het gesignaleerde knelpunt verholpen wordt door de ontworpen interventie.
  • Je kunt de beschrijving, analyse en het ontwerp presenteren aan het management en de noodzakelijke onderbouwing opleveren in de vorm van een notitie.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt. We starten met een introductie van de thematiek, de planning en de op te leveren producten. In de lessen vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Als beroepsproduct stel je een knelpuntenanalyse en advies op. Daarin maak je een beschrijving van de inkoopbehoeften van een organisatie, met de focus op een deel van het inkooppakket. Vervolgens werk je in adviesvorm een interventie uit die een oplossing biedt voor het probleem.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, februari, april
EC 5
Vakgebied Inkoop, logisitiek, kwaliteit en processen
Hospitality & Facility Management
HRM & Verandermanagement
Finance & Control
Management & Organisatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C13D