Skip to content Skip to navigation menu
Werk, inkomen en recht

In de cursus Werk, inkomen en recht leer je juridische instrumenten te gebruiken vanuit wet- en regelgeving en jurisprudentie. Sociale voorzieningen (zoals pensioen en Wmo) en volksverzekeringen (zoals AOW en Anw) spelen een belangrijke rol in de inkomsten van mensen. Ze zorgen ervoor dat iedere burger met onvoldoende inkomsten toch over een minimumbedrag beschikt. Na de cursus ben je bekend met sociale voorzieningen en volksverzekeringen. Zo weet jij in de rol van bijvoorbeeld belangenbehartiger, Wmo- of bijstandsconsulent bij een gemeente of sociaal rechercheur welke keuzes je het beste kan maken. 

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

 • Je analyseert een juridische casus vanuit de kaders van de Participatiewet, WMO 2015 en de volksverzekeringen en brengt in een adviesrapport de inkomenspositie van de cliënt in kaart.
 • Je brengt de wet- en regelgeving in kaart ten aanzien van de plichten van de Participatiewet alsmede van de gemeente waar de student woonachtig is; daarbij geef je ook schriftelijk weer wat de rechtsgevolgen van het schenden van de plichten zijn voor de cliënt. 
 • Je construeert een juridisch adequaat en volledig onderbouwd bezwaarschrift over het schenden van de plichten in de bijstand namens de cliënt. 
 • Je construeert naar aanleiding van het bezwaarschrift een juridisch adequaat en volledig onderbouwd verweerschrift namens de gemeente.
 • Je construeert een bezwaaradvies namens de bezwaarschriftencommissie en stelt vervolgens een beslissing op bezwaar op namens de gemeente.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: ‘De hbo-professional past de wetten op gebied van sociale voorzieningen en volksverzekeringen toe en hanteert de juridische instrumenten in het licht van de geldende wet- en regelgeving en jurisprudentie.’. 

Er zijn negen bijeenkomsten van anderhalf uur. Vooraf bestudeer je de literatuur en werk je aan je portfolio-opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten uit, op basis van informatie uit je eigen organisatie of gemeente, spar je met medestudenten over de portfolio-opdrachten, krijg je verdiepende uitleg en stel je je vragen over de theorie.

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio met daarin:  

 • een schriftelijke analyse;  
 • een juridisch kader van de gemeentelijke regelgeving;  
 • een bezwaarschrift namens een cliënt;  
 • een verweerschrift namens de gemeente;  
 • een bezwaaradvies namens de bezwaarschriftencommissie van de gemeente;  
 • een beslissing op bezwaar namens de gemeente.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl 

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Periode(n) November
Beroepenveld Juridisch
Finance & Control
Studievorm Module
Vakgebied Juridisch
Legal
Locaties Deventer
Enschede
ID C40