Skip to content Skip to navigation menu
Werk, inkomen en recht
Sociale voorzieningen (zoals pensioen en Wmo) en volksverzekeringen (zoals AOW en Anw) spelen een belangrijke rol in de inkomsten van mensen. Ze zorgen ervoor dat iedere burger met onvoldoende inkomsten toch over een minimumbedrag beschikt om in het levensonderhoud te voorzien. In de beroepspraktijk van Sociaal Juridische Dienstverlening of HBO-Rechten krijg je op verschillende manieren te maken met sociale voorzieningen en volksverzekeringen. Bijvoorbeeld in de rol van belangenbehartiger, Wmo- of bijstandsconsulent bij een gemeente, sociaal rechercheur, reïntegratiecoach of beslismedewerker bij de Sociale Verzekeringsbank. In deze module raak je bekend met sociale voorzieningen en volksverzekeringen en leer je de juridische instrumenten te hanteren in het licht van de geldende wet- en regelgeving en jurisprudentie. Daarbij verlies je de positie van de kwetsbare cliënt niet uit het oog. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

 • Je analyseert een juridische casus vanuit de kaders van de Participatiewet, Wmo 2015 en de volksverzekeringen, en je brengt de inkomenspositie van de cliënt in kaart in een adviesrapport.
 • Je brengt de wet- en regelgeving in kaart van de plichten van de Participatiewet, ook van de gemeente waar je woont. Je beschrijft de rechtsgevolgen van het schenden van deze plichten.
 • Je construeert een juridisch adequaat en volledig onderbouwd bezwaarschrift namens de cliënt.
 • Je construeert een juridisch adequaat en volledig onderbouwd verweerschrift namens de gemeente, naar aanleiding van het bezwaarschrift.
 • Je construeert een bezwaaradvies namens de bezwaarschriftencommissie. Vervolgens stel je namens de gemeente een beslissing op bezwaar op.

Er zijn negen bijeenkomsten van anderhalf uur. Vooraf bestudeer je de literatuur en werk je aan je portfolio-opdrachten.

Tijdens de bijeenkomsten:

 • werk je de opdrachten uit, op basis van informatie uit je eigen organisatie of gemeente;
 • spar je met medestudenten over de portfolio-opdrachten;
 • krijg je verdiepende uitleg;
 • stel je je vragen over de theorie.

Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin:

 • een schriftelijke analyse;
 • een juridisch kader van de gemeentelijke regelgeving;
 • een bezwaarschrift namens een cliënt;
 • een verweerschrift namens de gemeente;
 • een bezwaaradvies namens de bezwaarschriftencommissie van de gemeente;
 • een beslissing op bezwaar namens de gemeente.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
Vakgebied Juridisch
Finance & Control
Studievorm Module
Vakgebied Juridisch
Legal
Locaties Deventer
Enschede
ID C40D