Skip to content Skip to navigation menu
Werken aan herstel bij verwardheid

Als jij mensen met verward gedrag wilt helpen bij hun eigen herstelproces, dan is deze module iets voor jou. In de praktijk kom je regelmatig mensen tegen die zich agressief, verward of vreemd gedragen, op straat zwerven of moeilijk benaderbaar zijn in de thuissituatie. Hoe maak je nu contact met zo iemand? Wat kun je doen om iemand in deze situatie te helpen? Welke hulp is mogelijk, welke interventies zijn er eigenlijk? Hoe kun je deze personen naar de juiste hulp begeleiden? Hoe voorkom je dat deze personen op straat gaan zwerven? Wie zet je in om deze personen bij te staan? In deze module ga je aan de slag vanuit de visie van de Nieuwe GGZ met herstelgericht werken bij personen met verward gedrag. Je leert om ervaringsdeskundigheid in te zetten, zelfmanagement te bevorderen en preventief te werken door middel van het opstellen van een signaleringsplan.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  

€ 525,00

  • Je inventariseert de risicofactoren van een individu met verward gedrag, alsook van het systeem, alsmede de beschikbare hulpbronnen in het netwerk of de wijk. 
  • Je beschrijft hoe je herstelondersteuning en ervaringskennis inzet bij het opstellen van het signaleringsplan.
  • Je stelt preventieve en herstel ondersteunende interventies vast voor de persoon met verward gedrag.
  • Je reflecteert kritisch op je ondersteunende houding bij het opstellen van het signaleringsplan met de cliënt.

Deze module heeft 8 bijeenkomsten en een consult. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, kennisclips en websites en werk je aan opdrachten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je in je eigen beroepspraktijk gaat werken aan het opstellen van een signaleringsplan met een persoon met verward gedrag. Tijdens de bijeenkomsten worden afwisselende werkvormen toegepast. Je bespreekt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten, vergelijkt de uitkomsten met medestudenten en je krijgt en geeft feedback via de digitale leeromgeving. De docent geeft verdiepende uitleg over de onderwerpen en je kunt de docent vragen stellen.

De module wordt individueel afgerond met een porfolio. Daarin bevindt zich een signaleringsplan en een verslag van het proces van het maken ervan samen met een persoon met verward gedrag, alsmede een kritische reflectie op je eigen handelen.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. Deze module hoort bij de Minor Verwarde Personen, die bestaat uit VVPK01, VVPK02, VVPK03, VVPK04 en VVPK05.

Het is aan te bevelen om module 19 (Psychopathologie) voor aanvang van deze module met een voldoende afgerond te hebben. Of de e-learning van GGZ Ecademy Psychopathologie te hebben voltooid met een voldoende. Verder is basiskennis over de geestelijke gezondheidszorg van belang om deze module te kunnen volgen.

Er zijn geen specifieke eisen bij HBO-V, SW, of TP opleiding. Als je student bent van een andere opleiding dien je voldoende voorkennis over communicatie en psychopathologie te hebben. Dit stel je vast in overleg met de minorcoördinator.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID VVPK02E