Skip to content Skip to navigation menu
Werken met Lean tools in de organisatie

Wil jij met jouw team effectiever en efficiënter werken? De werkdruk verminderen, de beschikbare capaciteit doeltreffend inzetten en je teamleden in hun kracht zetten? De lean filosofie en tools helpen je om verspillingen te identificeren en aan te pakken. En dat allemaal vanuit het perspectief van de klant.


In deze module ga je in je eigen organisatie aan de slag met de Lean principes. Je leert denken in waarde met het Kano-model, je oefent met een waardestroom om te bepalen waar mogelijke verspillingen optreden. En je onderzoekt de grondoorzaken en mogelijke oplossingen van een verspilling met een kaizen. Met de uitkomsten en inzichten die je hiermee opdoet, maak je een A3, een krachtig instrument om tot de kern van een plan van aanpak te komen.Hierdoor werk je elke dag een beetje slimmer, beter of anders.

Sector Economie  
Techniek & ICT  
Zorg & Welzijn  

  • Je analyseert binnen de eigen organisatie een klantprobleem en koppelt dit aan interne bedrijfsprocessen
  • Je analyseert het huidige bedrijfsproces en stelt met behulp van lean tools vast wat de knelpunten zijn en de grondoorzaken daarvan.
  • Je bepaalt de doeltoestand(en) en formuleert tegenmaatregelen die genomen moeten worden.
  • Je beschrijft in een verbeterplan in A3-format hoe de organisatie vanuit het huidige bedrijfsproces toe kan groeien naar het gewenste bedrijfsproces.

Deze module kent vijf bijeenkomsten. Ter voorbereiding bestudeer je literatuur en maak je opdrachten in de digitale leeromgeving. Tijdens de bijenkomst, gaan we in op de verschillende tools en hoe je deze inzet. Je krijgt en geeft feedback op jouw project en de inzet van de Lean tools daarbij. Na de bijeenkomst werk je verder aan opdrachten in jouw organisatie, om te komen tot een onderbouwd verbeterplan.

Je wordt individueel beoordeeld op een onderbouwd verbeterplan voor je eigen organisatie. Hiertoe maak je een portfolio, met daarin onder meer:

  • Een ingevuld A3-format
  • Een toelichting op de probleemdefinitie van je (interne) klant
  • Een toelichting op de manier waarop je het verbetervoorstel aanschouwelijk maakt voor klant, management en medewerkers
  • Je geeft aan hoe je de feedback van stakeholders hebt verwerkt.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Vaardigheden
Studievorm Maatwerktraject
Module
Vakgebied Bedrijfskunde
Inkoop
ID VSPS08