Skip to content Skip to navigation menu
Werken met beleid en uitvoering
Het werk van een sociaal-juridische dienstverlener (sjd’er) kenmerkt zich door continue verandering. De veranderingen in de maatschappij zorgen voor nieuwe dynamieken en uitdagingen die doorwerken in het dagelijkse leven van cliënten en in jouw werkzaamheden. In deze module verdiep je je in het ‘waarom’ achter deze veranderingen en de invloed hiervan via wet- en regelgeving en (gemeentelijk) beleid. Wat kun je als sjd’er met deze informatie, hoe vertaal je de informatie en hoe informeer en adviseer je de belanghebbenden? Ook schenken we aandacht aan het spanningsveld tussen de ideologie van de theorie en de realiteit van de praktijk waar jij als sjd-professional mee te maken hebt. Advies: Om deze module te kunnen volgen is het noodzakelijk dat je beschikt over de kennis en vaardigheden van modules Verbeter je professionele communicatie en Ontwikkel je onderzoekend vermogen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert het diversiteitsbeleid van de SJD-organisatie aan de hand van verzamelde data.
  • Je adviseert een SJD-organisatie op het gebied van diversiteitsbeleid.
  • Je reflecteert op jouw interculturele houding aan de hand van jouw interculturele ervaringen. 

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: ‘De SJD-professional analyseert diversiteitsbeleid van een SJD-organisatie en brengt hierover advies uit aan de organisatie. De SJD-professional beschikt over interculturele ervaringen en reflecteert op zijn eigen interculturele houding.’.

Er zijn acht bijeenkomsten. Voor de bijeenkomsten bestudeer je de voorgeschreven literatuur de kennisclips, werk je aan opdrachten en plaats je vragen op het digitale prikbord. Tijdens de bijeenkomsten belichten we de kernpunten van de theorie, spar je met medestudenten, analyseer je voorbeelden van veranderingen in de sjd-praktijk en stel je eventuele vragen. In de laatste twee bijeenkomsten werk je zelfstandig aan jouw beroepsproducten, onder begeleiding van de docent.

Verwante opleidingen
Sociaal-Juridische Dienstverlening

Je wordt individueel beoordeeld op drie beroepsproducten:

  • een analyserapport over een recente verandering in het sociaal-juridische werkveld (dit rapport maak je samen met een medestudent);
  • een video-opname van jouw presentatie van het rapport binnen je praktijkomgeving;
  • een adviesbrief met aanbevelingen voor de betrokkene(n), op het gebied van het gewijzigde beleid dat je geanalyseerd hebt.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau.  Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

startdatum April
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
Vakgebied Juridisch
Locaties Deventer
ID OSJD10