Skip to content Skip to navigation menu
Werken met beleid en uitvoering
Het werk van een sociaal-juridische dienstverlener (sjd’er) kenmerkt zich door continue verandering. De veranderingen in de maatschappij zorgen voor nieuwe dynamieken en uitdagingen die doorwerken in het dagelijkse leven van cliënten en in jouw werkzaamheden. In deze module verdiep je je in het ‘waarom’ achter deze veranderingen en de invloed hiervan via wet- en regelgeving en (gemeentelijk) beleid. Wat kun je als sjd’er met deze informatie, hoe vertaal je de informatie en hoe informeer en adviseer je de belanghebbenden? Ook schenken we aandacht aan het spanningsveld tussen de ideologie van de theorie en de realiteit van de praktijk waar jij als sjd-professional mee te maken hebt. Advies: Om deze module te kunnen volgen is het noodzakelijk dat je beschikt over de kennis en vaardigheden van modules Verbeter je professionele communicatie en Ontwikkel je onderzoekend vermogen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je inventariseert en analyseert aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen recente veranderingen in de sjd-praktijk. Je benoemt de hieruit voortvloeiende beleidswijzigingen, de gewijzigde uitvoering en de (on)gewenste effecten van een verandering.
  • Je informeert betrokkenen over een recente verandering in de sjd-praktijk, tot welke beleidswijziging deze heeft geleid, wat hierdoor veranderd is in de sjd-praktijk en welke (on)gewenste effecten de verandering tot gevolg heeft.
  • Je adviseert betrokkenen over een recente verandering in de sjd-praktijk, je maakt mogelijke knelpunten in de uitvoering van het gewijzigde beleid inzichtelijk en je geeft aan hoe een betrokkene jouw advies kan realiseren.

Er zijn acht bijeenkomsten. Voor de bijeenkomsten bestudeer je de voorgeschreven literatuur de kennisclips, werk je aan opdrachten en plaats je vragen op het digitale prikbord. Tijdens de bijeenkomsten belichten we de kernpunten van de theorie, spar je met medestudenten, analyseer je voorbeelden van veranderingen in de sjd-praktijk en stel je eventuele vragen. In de laatste twee bijeenkomsten werk je zelfstandig aan jouw beroepsproducten, onder begeleiding van de docent.

Verwante opleidingen
Sociaal-Juridische Dienstverlening

Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin drie beroepsproducten:

  • een analyserapport over een recente verandering in het sociaal-juridische werkveld (dit rapport maak je samen met een medestudent);
  • een video-opname van jouw presentatie van het rapport binnen je praktijkomgeving;
  • een adviesbrief met aanbevelingen voor de betrokkene(n), op het gebied van het gewijzigde beleid dat je geanalyseerd hebt.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Studievorm Module
Vakgebied Juridisch
Locaties Deventer
ID OSJD10D