Skip to content Skip to navigation menu
Werken met specifieke doelgroepen

Hoe kun je een SJD-doelgroepenbeleid analyseren en vormgeven? Hoe blijft het beleid actueel, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen die altijd aanwezig zijn? Hoe kun je een onderbouwde visie formuleren om zo beleid hiervoor te veranderen? En ben je in staat om de waarde en risico’s van categoraal werken zorgvuldig toe te passen in je beleid? In deze module krijg je antwoorden op deze vragen. De module biedt je een stevig houvast om je als beleidsmaker in een SJD-omgeving te kunnen verantwoorden. Je krijgt inzicht in het werken met vijf specifieke SJD-doelgroepen, namelijk: ouderen, jongeren, justitiabelen, mensen met psychische stoornis en multiprobleemgezinnen.

We adviseren deelnemers aan deze module om te beschikken over de kennis en vaardigheden die aan bod komen bij de module C15 De verbinding tussen sociologie en samenleving of een soortgelijke sociologische basismodule.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert het doelgroepenbeleid van een gemeente of andere SJD-organisatie over de maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Je adviseert een SJD-organisatie op het gebied van doelgroepenbeleid.
  • Je presenteert jouw advies over het doelgroepenbeleid aan een SJD-organisatie, waarmee je de afwegingen van het advies legitimeert.

Deze module bestaat uit acht bijeenkomsten. De module start met een inleiding over maatschappelijke ontwikkelingen op demografisch, maatschappelijk, juridisch, politiek en sociaal-cultureel gebied. Daarnaast bespreken we de op te leveren producten en de planning. Voor de bijeenkomsten bestudeer je de voorgeschreven literatuur, werk je aan opdrachten en vraag en geef je feedback aan de uitwerkingen van medestudenten. Ook maak je online een zelftest van Harvard om je kennis en inzicht over leeftijdsdiscriminatie te testen. Tijdens de bijeenkomsten krijg je verdiepende uitleg over de onderwerpen, vergelijk je in kringgesprekken met medestudenten de uitkomsten van de opdrachten en kun je vragen stellen over de onderliggende theorie. Tijdens de laatste bijeenkomst oefen je het geven van een pitch over jouw analyse en advies. Door het oefenen krijg je zinvolle feedback van de docent en medestudenten, waarmee je jouw portfolio verder kunt aanscherpen.

Verwante opleidingen
Sociaal-Juridische Dienstverlening

Je wordt beoordeeld op een portfolio dat bestaat uit drie onderdelen:

  1. een onderbouwde analyse van het beleid over een specifieke SJD-doelgroep van een SJD-organisatie en de bijbehorende relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
  2. een onderbouwd advies aan een SJD-organisatie hoe zij hun doelgroepenbeleid over maatschappelijke ontwikkelingen kunnen optimaliseren, inclusief een betogend element.
  3. een opname van een pitch aan een SJD-organisatie waarin je de afwegingen van jouw advies legitimeert en dat je op een overtuigende manier het advies overbrengt.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Marketing, Sales en Communicatie
Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Vakgebied Juridisch
Locaties Deventer
ID OSJD12D