Skip to content Skip to navigation menu
Wonen en alle juridische aspecten
Wonen is een primaire levensbehoefte. Bij het (ver)kopen of (ver)huren van woonruimte komen vaak complexe juridische vraagstukken kijken. In deze module ontdek je welke juridische problematiek (ver)huurders en (ver)kopers van woonruimte kunnen tegenkomen. Je leert hoe je deze problematiek onderkent en adequaat het hoofd biedt als (vertegenwoordiger van de) huurder, verhuurder of eigenaar van woonruimte. Let op: Om deze module te kunnen volgen, beschik je over de kennis en kunde van de module De juridische basis. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Je inventariseert relevante juridische aspecten van wonen aan de hand van een juridisch stappenplan. Je analyseert deze aspecten en stelt een rapport op waarin je jouw juridisch vooronderzoek beschrijft.
  • Je brengt de juridische kansen en de risico’s voor een cliënt in beeld en je geeft aan welke juridische middelen ingezet kunnen worden.
  • Je ontwerpt adviesstukken over de juridische aspecten van wonen voor jouw cliënt en de wederpartij.
  • Je inventariseert en analyseert de juridische knelpunten en vraagstukken over de goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke aspecten van wonen.

Er zijn negen bijeenkomsten. Voor elke bijeenkomst lees je stukken, bekijk je een webinar of beantwoord je een aantal vragen. Tijdens de bijeenkomsten krijg je uitleg over de theorie en bespreek je de opdrachten, ter voorbereiding op de uitwerking van de opdrachten —waar mogelijk op basis van informatie uit je organisatie. Je geeft en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en de docent en je stelt eventuele vragen. Vier bijeenkomsten gaan over de juridische aspecten van de goederenrechtelijke kant van het kopen/verkopen van een woning. Daarna volgen vier bijeenkomsten over de juridische aspecten van het huren/verhuren van een woning. De negende bijeenkomst is een feedback- en responsiebijeenkomst.

Je levert een juridisch dossier op met daarin:

  • een onderbouwde juridisch analyse van voorkomende juridische knelpunten (gebreken, overlast, huurachterstanden) en een gericht advies aan jouw cliënt;
  • een onderbouwde huuropzegging, vanuit de rol van de verhuurder, en een weerlegging van de huuropzegging, vanuit de rol van de huurder;
  • een inventarisatie en juridische analyse van knelpunten en vraagstukken die je ontdekt in de aangeleverde casuïstiek;
  • een  onderbouwd juridisch advies gericht aan de potentiele eigenaar of gerechtigde van een onroerende zaak, bestemd voor woondoeleinden.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Vakgebied Juridisch
ID C31D