Skip to content Skip to navigation menu
Zicht op cijfers
Cijfers zijn essentieel om bedrijven te doorgronden of deelprocessen in beeld te hebben. Toch is de veelheid en diversiteit van kengetallen en cijfers voor velen een reden om zich niet te verdiepen in de materie. Dat is jammer, want uit ondernemingsplannen en jaarcijfers is veel informatie te halen over een organisatie of een proces. Beheers je die kennis en krijg je dat inzicht, dan ben je een goede gesprekspartner en informatieverschaffer voor het management. Met deze module zet je de eerste stap om cijfers beter te leren beoordelen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Economie  
Studie Type Module  
Locatie Enschede

€ 575,00

  • Je kunt op basis van een financieel plan de levensvatbaarheid van een (startend) bedrijf beoordelen.
  • Je kunt de invloed van financiële feiten op balans, verlies-/winstrekeningen en kasstroomoverzicht bij ondernemingen beargumenteren.
  • Je kunt financiële kengetallen interpreteren en verklaren.
  • Je kunt de financiële situatie van een organisatie beoordelen en de gevolgen voor de stakeholders beargumenteren.

Deze module vormt de basis van financieel management in organisaties, zodat je in staat bent de financiële prestaties en gezondheid te beoordelen. Deze module behandelt de volgende thema’s:

  • ondernemingsplan;
  • financieel plan;
  • financiële feiten en beoordeling van een financiële situatie.

Je verdiept je onder meer in basisadministratie, de resultatenrekening en balans, financiële kengetallen en de planning- en controlcyclus.

Je wordt beoordeeld op een financiële analyse van een jaarverslag van een (klein) beursgenoteerd bedrijf. Je licht je analyse en de financieel onderbouwde adviezen toe gedurende een assessment.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november, februari, april
EC 5
Vakgebied Finance & Control
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID S03