Skip to content Skip to navigation menu
Zorg en welzijn onder de loep

In deze module ga je dieper in de effecten van nieuwe ontwikkelingen in zorg, waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en participatiemaatschappij. Wat betekent de WMO voor zorgvragenden? En wat betekent de participatiemaatschappij voor mantelzorgers en vrijwilligers? Hoe gaan gemeenten en zorgverleners hier in de praktijk mee om? Op basis van een actorenanalyse en relevant beleid maak jij een plan van aanpak voor de problematiek. Daarnaast geef je advies aan de organisatie over de nieuwe regelingen in de zorg voor een bepaalde doelgroep.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je stelt een probleemdefiniëring op voor een doelgroep binnen zorg en welzijn, op basis van verschillende bronnen. Zo bepaal je de aanleiding, aard, ernst en omvang van het probleem.
  • Je voert een analyse uit waarin je mogelijke verklaringen en gevolgen van de problematiek in kaart brengt en je maakt een causaal veldmodel op basis van theorieën, wet- en regelgeving en beleidskaders. 
  • Via een actorenanalyse breng je in kaart welke actoren/samenwerkingspartners betrokken zijn bij de problematiek en wat hun rol, taak en belang is. Zo stel je een actorenmatrix op. 
  • Je ontwikkelt een aanpak voor de beheersing van de problematiek waarbij je de te nemen beleids-, juridische of organisatorische maatregelen beargumenteert. Je verantwoordt de prioriteit en de maatschappelijke en economische haalbaarheid van deze maatregelen in een advies.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De hbo-professional analyseert een probleem in de beroepspraktijk rondom de nieuwe regelingen in de zorg en geeft advies hierover."

De module kent acht gezamenlijke contactmomenten binnen acht weken. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf literatuur en kennisclips en werk je aan oriëntatieopdrachten. In de bijeenkomsten spar je met medestudenten over de opdrachten, krijg je verdiepende uitleg en stel je vragen over de theorie.

Je wordt beoordeeld op een aantal voorstellen over de aanpak van zorg en welzijnsproblemen, waaronder een adviesrapport. Dit rapport bestaat uit een analyse van het probleem en een onderbouwd advies voor één van de drie doelgroepen: 

  • chronisch zieken en ouderen;  
  • jeugd;  
  • verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten.  

Als er al standaardoplossingen bestaan voor jouw probleem, voeg je een evaluatie toe van de effectiviteit hiervan. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) April
EC 5
Vakgebied(en) Juridisch
Veiligheid & Leefomgeving
Economie
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID C30