Skip to content Skip to navigation menu
Zorg en welzijn onder de loep
Op het gebied van zorg en welzijn vonden de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen plaats. Door de decentralisatietendens verschuiven nieuwe bevoegdheden en taken naar de lokale overheden. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een voorbeeld hiervan. Burgers moeten maatschappelijk actiever en zelfredzamer worden; denk aan mantelzorg en vrijwilligerswerk. De overgang naar een participatiemaatschappij heeft consequenties voor diverse doelgroepen: zorgverzekeraars, patiënten/cliënten, chronisch zieken/gehandicapten en familie/vrienden/partners. Deze module leert je welke effecten de nieuwe regelingen hebben op zorgvragenden. Bovendien krijg je inzicht in hoe gemeenten en zorgverlenende instellingen hier in de praktijk mee omgaan. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je stelt een probleemdefiniëring op voor een doelgroep binnen zorg en welzijn, op basis van verschillende bronnen. Zo bepaal je de aanleiding, aard, ernst en omvang van het probleem.
  • Je voert een analyse uit waarin je mogelijke verklaringen en gevolgen van de problematiek in kaart brengt en je maakt een causaal veldmodel op basis van theorieën, wet- en regelgeving en beleidskaders.
  • Via een actorenanalyse breng je in kaart welke actoren/samenwerkingspartners betrokken zijn bij de problematiek en wat hun rol, taak en belang is. Zo stel je een actorenmatrix op.
  • Je ontwikkelt een aanpak voor de beheersing van de problematiek waarbij je de te nemen beleids-, juridische of organisatorische maatregelen beargumenteert. Je verantwoordt de prioriteit en de maatschappelijke en economische haalbaarheid van deze maatregelen in een advies.

De module kent acht gezamenlijke contactmomenten binnen acht weken. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf literatuur en kennisclips en werk je aan oriëntatieopdrachten. In de bijeenkomsten spar je met medestudenten over de opdrachten, krijg je verdiepende uitleg en stel je vragen over de theorie. In week 9 is er een consultmogelijkheid met je docent en in week 10 lever je je definitieve portfolio in.

Je levert een aantal voorstellen op over de aanpak van zorg en welzijnsproblemen, waaronder een adviesrapport. Dit rapport bestaat uit een analyse van het probleem en een onderbouwd advies voor één van de drie doelgroepen:

  • chronisch zieken en ouderen
  • jeugd
  • verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten

Als er al standaardoplossingen bestaan voor jouw probleem, voeg je een evaluatie toe van de effectiviteit hiervan.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Onderzoek
Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID C30D