Skip to content Skip to navigation menu
Tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde

 Je wilt docent wiskunde worden in het tweedegraads gebied en je hebt al een lesbevoegdheid voor een ander vak of voor het basisonderwijs? Met de verkorte Tweedegraadslerarenopleiding wiskunde is dat mogelijk. Omdat je al pedagogisch bekwaam bent, hoef je je alleen nog maar in vakinhoud en vakdidactiek te bekwamen om bevoegd te worden voor wiskunde. Hierdoor kun je in twee jaar een tweede hbo-bacheloropleiding voltooien. 

Duur 2  Jaren
Sector Educatie  
Studie Type Deeltijd  
Locatie Deventer

Na afronding van de studie ben je een bevoegd tweedegraads docent in het vakgebied Wiskunde. Je kunt les geven op vmbo, mbo en onderbouw havo/vwo. 

De opleiding duurt 2 jaar en heeft 2 startmomenten: september en februari in Deventer. De opleiding bestaat uit modules wiskunde en modules didactiek. Per kwartiel staan steeds 3 modules ingeroosterd. Daarnaast is een praktijkcomponent (stage) met een doorlooptijd van 1,5 jaar. Studenten die al les geven in het voortgezet onderwijs kunnen die stage goeddeels in hun eigen lessen laten plaatsvinden.

Vakinhoudelijke vakken zijn onder andere: Analyse, meetkunde, rekendidactiek, logica, statistiek, problematiek, differentiaalvergelijkingen. Daarnaast loop je stage.

De opleiding is geaccrediteerd. Dat houdt in  dat het onderwijs voldoet aan alle kwaliteitseisen die de overheid stelt.

Mensen die al een lesbevoegdheid hebben en graag in het vak wiskunde les willen geven.

De opleiding is gericht op mensen die al een lesbevoegdheid hebben. Daarnaast moet je wiskunde startniveau op minimaal havo wiskunde B zijn of vwo wiskunde A of B.

€ 4150,00 per studiejaar

Naast de open dagen kan een gesprek aangevraagd worden.

Heb je nog vragen over de opleiding? Voor meer informatie kun je mailen naar lerarenopleiding.next@saxion.nl of bellen naar het telefoonnummer 088-019 3440

Aanmelden voor de opleiding kan via een aanmeldingsformulier. Het formulier kan aangevraagd worden via de mail lerarenopleiding.next@saxion.nl of bel naar 088-019 3440

Periode(n) September/februari
EC 240
Vakgebied(en) Onderwijs & Opleiden
Studievorm Bachelor
Profiel Hbo
dagTijdstip Woensdag 14.00 - 20.00 uur
Studiebelasting 20 Uren
Zelfstudie 15 Uren
Contacturen 5 Uren
Locaties Deventer
ID TLWI