Skip to content Skip to navigation menu
Oplossingsgericht werken als methode

In deze cursus leer je oplossingsgericht werken en hoe je het gebruikt in de methodische cyclus met een cliënt. Je duikt in de theorie achter oplossingsgericht werken en ontwikkelt een oplossingsgerichte houding. Problemen leer je op verschillende manieren te benaderen, gericht op een oplossing. Door veel te oefenen leer je hoe je de methode toepast in de praktijk. Zo activeer je straks jouw cliënt om samen problemen op te lossen.

€ 575,00

  • Je voert een gesprek volgens de uitgangspunten van oplossingsgericht werken.
  • Je gebruikt in je gesprek oplossingsgerichte technieken gericht op de gewenste situatie en doelen van de cliënt.
  • Je zet technieken in om uitzonderingen en hulpbronnen te bevragen.
  • Je past het complimenteren gericht toe.
  • Je evalueert je competentieontwikkeling van oplossingsgericht werken en toont inzichten voor verder toepassing en ontwikkeling van OGW in de eigen praktijk.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional voert oplossingsgerichte gesprekken in een professionele context, past de uitgangspunten van OGW toe en heeft een oplossingsgerichte houding.”

Deze module kent negen bijeenkomsten. De methode van oplossingsgericht werken vormt de leidraad voor deze module. Elke week staat een bepaald thema centraal en ga je zelfstandig met verwerkingsoefeningen aan de slag. Je leert het oplossingsgerichte gesprek op te bouwen, uit welke fasen het bestaat, hoe je het beste het contact kunt leggen en hoe je wensen, behoeften en doelen van de cliënt in kaart brengt. Je besteedt veel aandacht aan reflectie en gespreksoefeningen.

Je wordt individueel beoordeeld op:

  1. een digitale opname van een oplossingsgericht gesprek met een cliënt of een medewerker in een praktijksituatie waarbij je aantoont dat je een oplossingsgerichte houding aanneemt en je de basisvaardigheden van OGW toepast.
  2. een evaluatieverslag waarin je op basis van analyse van het gesprek, je eigen ontwikkeling van het OGW beschrijft en onderbouwt. Bovendien toon je inzicht voor verdere toepassing en ontwikkeling van OGW in je eigen praktijk.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.