Skip to content Skip to navigation menu
Vakmanschap een kleur geven

Lukt het je om jezelf, je professioneel handelen en jouw professionele identiteit kritisch en waarderend onder de loep te nemen? In deze module word je uitgedaagd jouw professionele keuzes te onderzoeken. Samen met anderen buig jij je over de invloed van jouw (voor)oordelen, normen en waarden, paradigma’s en ethische dilemma’s. Je scherpt jouw visie op je professie aan, waarbij je nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen in het vakgebied kritisch meeneemt. De module is op hbo-niveau.

€ 1.150,00

  •  Je onderzoekt betekenisvolle werkervaringen en/of ethische dilemma’s en benoemt welke betekenis dit heeft voor jouw professionalisering en voor de ontwikkeling van jouw identiteit als zorgprofessional.
  • Op basis van dialoog met medesupervisanten geef je inzicht in hoe jouw vakmanschap en specialisatie wordt vormgegeven en beschrijf je op kritische wijze hoe dit zichtbaar is in jouw professioneel handelen.
  • Je onderzoekt welke kwestie je onder de aandacht wilt brengen en beargumenteert welke impact deze kwestie heeft op jouw eigen praktijk, de professie en jouw eigen professionele ontwikkeling.
  • Je inspireert collega’s voor een gekozen kwestie die impact heeft op jouw beroepspraktijk en motiveert ze om hiermee aan de slag te gaan.

Deze module bestaat uit 18 bijeenkomsten. Vier bijeenkomsten zijn met de hele groep, vier momenten zijn ‘blended learning’ en tien momenten zijn supervisiebijeenkomsten in een kleinere groep. Je kunt op de digitale leeromgeving Blackboard afwisselende opdrachten, adviessites, forums en blogs vinden ten behoeve van je leerproces. Met medestudenten vergelijk je portfolio-opdrachten, krijg je verdiepende uitleg en kun je vragen stellen over de onderliggende theorie.

 Je wordt individueel beoordeeld op hoe je vakmanschap een kleur geeft. Dat doe je door een portfolio aan te leveren én door een certificaat te behalen voor supervisie: 

  1. Je portfolio bestaat uit een beroepsproduct waar je op creatieve wijze laat zien en verantwoordt hoe jij bijdraagt aan professionalisering in jouw eigen beroepspraktijk en de professie en hoe je anderen geïnspireerd hebt.
  2. Voor supervisie volg je bijeenkomsten en moet je voldoen aan bepaalde eisen.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Specifiek voor studenten Bachelor Social Work zijn de toelatingseisen: je hebt de module OSW06 Vakmanschap in beweging met goed gevolg doorlopen of je niveau komt overeen met een beginnende 3e jaars student SW. Je hebt kennis van evaluatie- en reflectiemodellen en kan deze toepassen op je eigen professionele ontwikkeling. Je werkt, of hebt een stageplek van minimaal 20 uur passend bij het profiel wat jij gaat volgen vanaf het 3e jaar.

Specifiek voor studenten Ad Ervaringsdeskundigheid in de Zorg zijn er toelatingseisen: je werkt in, loopt stage bij of hebt een overeenkomst met een voor de opleiding relevante praktijkomgeving.