Skip to content Skip to navigation menu
Verbeter de praktijk door het doen van onderzoek

Innovatie speelt een steeds belangrijkere rol in de praktijk van Zorg & Welzijn, en hiervoor is praktijkgericht onderzoek noodzakelijk. 

In deze module krijg je de handvatten om een evaluatief praktijkgericht onderzoek te doen, waarbij een voor het domein Social Work relevante interventie centraal staat. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de onderzochte interventie verbeterd worden. Voorbeelden van interventies zijn: een (online) training, een (digitaal) hulpmiddel/instrument of een gesprekstechniek. Op deze manier draag je vanuit je professionele rol bij aan innovatie, ontwikkeling en legitimering van de professie. Deze module is op hbo-niveau.

€ 575,00

  • Je formuleert een vraagstelling en daar bijhorende verwachtingen om gericht een interventie die wordt ingezet in jouw praktijkomgeving (om gedrag of omstandigheden van een cliënt of werkproces te beïnvloeden) te kunnen evalueren.
  • Je kunt kwantitatieve en kwalitatieve data verzamelen om het reactieniveau of leerniveau van een interventie te evalueren, door middel van een bestaand (aangepast) meetinstrument, waarbij op ethisch verantwoorde wijze met (de data van) participanten wordt omgegaan.
  • Je analyseert en interpreteert kwantitatieve en kwalitatieve data door middel van beschrijvende statistiek en je beantwoordt een vraagstelling met deze resultaten op basis van eerder opgestelde verwachtingen.
  • Je vertaalt eigen verzamelde onderzoeksresultaten naar een advies hoe de onderzochte interventie op innovatieve wijze verbeterd kan worden.
  • Je kunt op overtuigende wijze je onderzoek, van vraagstelling tot advies, mondeling presenteren aan de praktijk.

Je bereidt de bijeenkomsten voor door middel van het bestuderen van literatuur, het bekijken van kennisclips en het maken van opdrachten. Je leert kwantitatieve en kwalitatieve meetinstrumenten te gebruiken. Je gaat aan de slag met je eigen onderzoek: een evaluatieonderzoek naar een bepaalde interventie. Denk hierbij aan vragen als hoe wordt een interventie geëvalueerd door de gebruikers (cliënten of professionals), hoe spelen individuele factoren daarbij een rol, en op welke wijze kan de interventie verbeterd worden? Uiteindelijk geef je een advies hoe de interventie op innovatieve wijze verbeterd kan worden.

 Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio waarin opgenomen zijn: 

  1. Een video van een presentatie die je hebt gegeven en waarin je een onderzoek toelicht dat je hebt gedaan naar een bepaalde interventie.
    Je stelt alle criteria zoals opgenomen in de rubrics aan de orde in je video-opname.
  2. De PowerPoint-slides die ter verduidelijking zijn gebruikt tijdens je presentatie. Deze mogen desgewenst geïntegreerd zijn in je video-opname. 
  3. De ruwe data (kwalitatief en kwantitatief) die je hebt verzameld.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een organisatie of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.